Når du
inkluderer unge

Bliv klædt på til unge medarbejdere

Vi står bag Lederalliancen

Lederalliancen blev søsat af Lederne i slutningen af 2022 og er i dag et partnerskab med Videnshuset Cabi og Dansk Industri. Vi har en fælles ambition om at give så mange unge som muligt en hånd i ryggen.

Lederalliancen modtager støtte fra Tuborgfondet.

Lederalliancen partnere

Fremtiden er ung

Det er de unge, der skal forme vores fremtid. Udvikle den. Og forbedre den. Og det kræver, at vi får alle unge med på vognen. Ingen må blive efterladt på perronen eller overladt til sig selv. Og det kalder på Danmarks ledere. Ledere, der har både evnen, muligheden og ansvaret for at hjælpe vores unge godt i gang med deres arbejdsliv.

 

Hvorfor skal du tage en ung ind i din virksomhed?

 • Du kan få løst opgaver, som ikke bliver løst i dag.
 • Du får tilført et ungt perspektiv og nye måder at anskue verdenen på.
 • Du kan øge fleksibiliteten i din virksomhed.
 • Du kan åbne de unges øjne for din branche.
 • Du kan udvikle fremtidens og din egen arbejdskraft.
 • Du kan styrke dine og personalets sociale kompetencer og øge jeres rummelighed.
 • Du kan styrke jeres virksomheds renommé og omdømme, og styrke jeres sociale regnskab.

Kom godt i gang

Har du besluttet dig for at tage ansvar for, at unge på kanten af arbejdsmarkedet kommer i gang med uddannelse og job? Her får du hjælp til, hvordan du kan starte: 

Få overblik over opgaverne

Find opgaver til unge på kanten af arbejdsmarkedet og få organisationen med
klik her

Få overblik over opgaverne

Det er en god idé at identificere hvilke opgaver, der kan løses af en ung uden særlige forudsætninger.  

Det kan både være opgaver, der kan løses nu og her uden træning, og opgaver som den unge kan oplæres i. Opgaverne kan måske give den unge mod til at videreuddanne og dygtiggøre sig og eventuelt udføre endnu flere opgaver.

Tænk også gerne i opgaver, som kan løses af en ung i fritidsjob eller som introduktion til arbejdsmarkedet.

Download skema, der kan hjælpe dig med at identificere opgaverne

Husk forventningsafstemning

 • Det er vigtigt at afstemme internt, hvilke opgaver der skal løses, og hvem der lærer den unge op.
 • Det er naturligvis også vigtigt at forventningsafstemme med den unge medarbejder. Noget af det skal ske løbende, så det hele ikke kommer på én gang.
 • Endelig er det vigtigt at forventningsafstemme med skolen eller kommunen, hvis den unge kommer derfra. Er der for eksempel en fast kontaktperson, som du kan tage fat i? Hvem gør hvad, hvis den unge udebliver og/eller har udfordringer, der skal arbejdes med?

Sådan tager du godt imod de unge

God modtagelse af unge i din virksomhed er vigtigt
Klik her

Sådan tager du godt imod de unge

Som leder skal du være godt forberedt. Både i forhold til de konkrete opgaver, som den unge skal løse. Men også fordi unge uden erfaring på arbejdsmarkedet som regel ikke kender til normerne på en arbejdsplads. Det er også noget, de skal lære, når de starter. 

En god introduktion og forventningsafstemning er altså afgørende for, at de unge føler sig rigtig velkomne og som en del af fællesskabet. Du kan gøre brug af følgende tjekliste for at få den unge godt med ombord:

Før start

 • Tal om, hvilke opgaver der skal løses, og hvad formålet med forløb/læreplads/job er.
 • Vær åben omkring matchet og udpeg de funktioner, den unge kan varetage.
 • Udvælg en såkaldt buddy, det vil sige en erfaren kollega, der matches med den unge og tager ansvar for at føre den unge godt ind i jobbet.
 • Gør klart for den unge, hvad forskellen er på en leder og en buddy.
 • Tal om, hvordan I kan være gode rollemodeller i udførelsen af jeres arbejde, for eksempel på et personalemøde, før den unge starter.
 • Aftal med skolen/kommunen/andre, hvad deres rolle er – hvem har ansvaret for hvad – sørg for forventningsafstemning.
 • Hav klare arbejdsgange.

De første dage

 • Hvem tager imod, og hvem har ansvar for hvad?
 • Hvem introducerer opgaver, rundvisning, det sociale?
 • Hvilke opgaver skal løses den første uge?
 • Sæt møde op med intern buddy.
 • Vær tydelig i rammesætning og i forventningsafstemning overfor den unge. 
 • Har den unge særlige behov/problematikker, der skal tages højde for?
 • Har den unge en kontaktperson, som virksomheden kan kontakte?
 • Intro til it-systemer, arbejdsmiljø og sikkerhedsregler.

Den første tid

 • Tal om opgaveløsningen og spørg nysgerrigt ind til den unges oplevelse.
 • Løbende forventningsafstemning med den unge. 
 • Opfølgning på it-systemer.

Opfølgning

 • Aftal opfølgning og brug evt. opfølgningsskema.
 • Spørg til kommunens/skolens/andres ansvar for opfølgning og kontaktperson, hvis du finder det nødvendigt. (Det er ikke altid en selvfølge, at kommunen/skolen/andre følger op).
 • Fagforening (eller lign.) - information og indmelding.
 • Skriv dine egne ledelsesmæssige erfaringer og konklusioner ned. Det er en vigtig viden, som du kan tage med dig og dele med andre.

Fastholdelse og trivsel

Fastholdelse og trivsel
klik her

Fastholdelse og trivsel

Unge i dag er mere usikre på arbejdslivet end tidligere, og nogle vil med en vis sandsynlighed kæmpe med mistrivsel i større eller mindre grad. Det er afgørende, at de kan bevise deres værd som mennesker gennem deres arbejde.

De unge kommer med nye øjne og har brug for en spilleplade, hvor de kan mestre opgaven. Det er vigtigt at finde deres styrker og se, hvor de har brug for hjælp til opgaverne.

Som leder skal du være opmærksom på dine medarbejderes trivsel og holde løbende dialog. Det kan handle om tydelige rammer, tydelig forventningsafstemning og daglig feedback på, om opgaven er løst godt nok samt hvilke nye opgaver, der skal prioriteres.

Download og brug dette værktøj til dialog

Hvad kan du gøre, hvis du har en ung som mistrives?

 • Anerkend med gode fakta og eksempler på det, der virker.
 • Tag snakken om det, der udfordrer. Måske skal der sættes handlinger i gang, der støtter din unge medarbejder i at blive mere sikker i sin opgaveløsning.
 • Unge kan ofte have behov for et fællesskab på arbejdspladsen. Undersøg om din unge medarbejder har brug for det, og om det er muligt at lave et fællesskab i jeres virksomhed (eller måske sammen med de unge fra ”nabo”-virksomhederne).
 • Forsøg at gøre den unges situation ”normal”. Skab balance mellem de krav der stilles og de ressourcer, de unge har, ved at fortælle dem, at man ikke skal kunne det hele fra starten. 
 • Indfør en buddy-ordning. Det kan være en god idé at udpege en kollega, der har et medansvar for nye medarbejderes trivsel og opgaveløsning.
 • Lav en tæt og hyppig opfølgning, hvor I sammen er nysgerrige i forhold til, om den unge medarbejder følger sikkerhedsinstruktioner, retningslinjer, konkrete aftaler mv.

Opstår der problemer, som I ikke selv kan løse i virksomheden, anbefaler vi, at du tager fat i skolen eller kommunen, eller jobcentrets fastholdelsesteam.

Hvis din unge medarbejder har udfordringer, som begrænser hans eller hendes arbejdsevne, findes der forskellige ordninger, alt efter om den unge er under uddannelse eller er ordinært ansat, som du kan benytte dig af. Spørg på skolen eller i jobcentret. 

Lederalliancen findes tæt på dig

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til onboarding af unge og trivsel på arbejdspladsen? Cabi tilbyder alle virksomheder gratis råd og sparring om onboarding af unge og trivsel på arbejdspladsen. Kontakt Cabi direkte på telefon 8612 8855 eller skriv til cabi@cabiweb.dk. Har du spørgsmål til Lederalliancen? Kontakt da chefrådgiver Karen Bro på kbr@lho.dk.

Alle unge skal med - i job og i uddannelse

Bæredygtig ledelse

Hos Lederne arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er godt klædt på til den bæredygtige omstilling.

Bæredygtig ledelse

Ved du, hvad bæredygtig ledelse er?

Det kræver en særlig ledelsesindsats at løse de problemstillinger, som fremtiden bringer. Lederne udvikler disciplinen bæredygtig ledelse sammen med en række stærkere partnere. Følg med i arbejdet på vores site om bæredygtig ledelse. 

Kurser og uddannelser om bæredygtig ledelse

Lær at drive bæredygtig ledelse

Opgrader dine kompetencer på bæredygtig ledelse, og stå stærkere i fremtiden. Se et udvalg af kurser og lederudviklingsforløb her.