Søg legat

Lederne Søfart uddeler to gange om året legater til medlemmer af forskellige årsager gennem Dansk Navigatørforenings Fond.

Konkret gælder følgende årsager som tilknytningskrav til legatmodtagelse:

- Trængende skibsførere, disses enker, mindreårige børn og ugifte døtre 

- Trængende styrmænd, disses enker og mindreårige børn

- Trængende enker efter lodser

- Unge søfarendes uddannelse på navigationsskoler, herunder til styrmænd 

- Styrmænd eller disses enker samt skibsfører, der var medlem af løsøreforsikringen ved dennes ophævelse i 1957 

- Sømandsenker med mange børn

 

Opfylder du én af ovenstående, kan du udfylde nedenstående ansøgning og sende den til legat@ledernesoefart.dk. Den vil så blive godkendt og tilbagesendt hurtigst muligt.

 

Legatansoegning-skabelon