Test dig selv:
Kender du klimamål og konsekvenser

Er du klimaekspert?

Hvad ved du om Danmarks og danskernes CO2-udledning? Og om temperaturstigninger og klimapåvirkning?

Test din viden om klimafacts. Hvem ved, måske bliver du overrasket og får ny viden?

Hvor mange millioner ton CO2 udleder Danmark inden for landets grænser?

Forkert! Det rigtige svar er 42 mio. ton. Danmarks “territorielle” udledninger udgør ca. 0,1 % af de globale udledninger på omkring 40 mia. ton.

Kilde: Danmarks Statistik

Korrekt. Det rigtige svar er 42 mio. ton. Danmarks “territorielle” udledninger udgør ca. 0,1 % af de globale udledninger på omkring 40 mia. ton.

Kilde: Danmarks Statistik

Forkert! Det rigtige svar er 42 mio. ton. Danmarks “territorielle” udledninger udgør ca. 0,1 % af de globale udledninger på omkring 40 mia. ton.

Kilde: Danmarks Statistik

Hvor mange ton CO2 udleder den enkelte dansker i gennemsnit?

Forkert! Det rigtige svar er 17 ton. Dette tal medtager også CO2-udledning fra de varer, der importeres fra udlandet og forbruges herhjemme. Den gennemsnitlige danskers CO2-aftryk er blandt det højeste i verden.

Kilde: CONCITO

Forkert! Det rigtige svar er 17 ton. Dette tal medtager også CO2-udledning fra de varer, der importeres fra udlandet og forbruges herhjemme. Den gennemsnitlige danskers CO2-aftryk er blandt det højeste i verden.

Kilde: CONCITO

Korrekt! Det rigtige svar er 17 ton. Dette tal medtager også CO2-udledning fra de varer, der importeres fra udlandet og forbruges herhjemme. Den gennemsnitlige danskers CO2-aftryk er blandt det højeste i verden.

Kilde: CONCITO

Hvornår skal Danmark senest være CO2-klimaneutrale

Forkert! I 2050 skal Danmark ikke udlede mere, end vi kan kompensere for ved for eksempel at lagre CO2 (også kaldet netto-nuludledning). Finland har sat målet til 2035, og Sverige til 2040.

Kilde: Klimaloven

Korrekt! I 2050 skal Danmark ikke udlede mere, end vi kan kompensere for ved for eksempel at lagre CO2 (også kaldet netto-nuludledning). Finland har sat målet til 2035, og Sverige til 2040.

Kilde: Klimaloven

Forkert! I 2050 skal Danmark ikke udlede mere, end vi kan kompensere for ved for eksempel at lagre CO2 (også kaldet netto-nuludledning). Finland har sat målet til 2035, og Sverige til 2040.

Kilde: Klimaloven

Hvor meget er havet steget i gennemsnit siden år 1901 pga. menneskeskabte klimaforandringer?

Forkert! Det rigtige svar er 15-25 cm. Der er forskel på niveauet af havvandsstigninger rundt omkring i verden. Og stigningerne har accelereret de seneste par år.

Kilde: IPCC 2021

Forkert! Det rigtige svar er 15-25 cm. Der er forskel på niveauet af havvandsstigninger rundt omkring i verden. Og stigningerne har accelereret de seneste par år.

Kilde: IPCC 2021

Korrekt! Det rigtige svar er 15-25 cm. Der er forskel på niveauet af havvandsstigninger rundt omkring i verden. Og stigningerne har accelereret de seneste par år.

Kilde: IPCC 2021

Hvilken temperaturstigning er vi i år 2100 ifølge FN på vej mod med de nuværende politikker?

Det er forkert! Det rigtige svar er 2,7 grader. Ifølge Carbon Tracker er det realistisk, at vi har en verden, der er gennemsnitligt 2,7 grader varmere i 2100, hvis vi bevarer de politikker der er fremlagt indtil nu.

Korrekt! Det rigtige svar er 2,7 grader. Ifølge Carbon Tracker er det realistisk, at vi har en verden, der er gennemsnitligt 2,7 grader varmere i 2100.

Det er forkert! Det rigtige svar er 2,7 grader. Ifølge Carbon Tracker er det realistisk, at vi har en verden, der er gennemsnitligt 2,7 grader varmere i 2100, hvis vi bevarer de politikker der er fremlagt indtil nu.

Kan Danmark påvirke CO2 i udlandet?

Det er korrekt. Både staten og private virksomheder kan i høj grad påvirke CO2-udledning uden for Danmarks grænser ved at stille krav til udenlandske leverandører om at reducere CO2, eller ved at eksportere grøn teknologi.

Forkert! Både staten og private virksomheder kan i høj grad påvirke CO2-udledning uden for Danmarks grænser ved at stille krav til udenlandske leverandører om at reducere CO2, eller ved at eksportere grøn teknologi.
Hvis alle medarbejdere i Danmark arbejdede hjemme én dag om ugen – hvor meget CO2 ville man så spare om året?
(Hint: det svarer til en udskiftning af 200.000 benzinbiler til elbiler)

Forkert! Det rigtige svar er 420.000 CO2. Dette tal svarer til en femtedel af de 2,1 mio. ton CO2, som regeringens aftale om grøn omstilling af vejtransporten vil reducere, hvis man indførte én million elbiler i 2030.

Kilder: Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ledernes egne beregninger

Forkert! Det rigtige svar er 420.000 CO2. Dette tal svarer til en femtedel af de 2,1 mio. ton CO2, som regeringens aftale om grøn omstilling af vejtransporten vil reducere, hvis man indførte én million elbiler i 2030.

Kilder: Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ledernes egne beregninger

Korrekt! Det rigtige svar er 420.000 CO2. Dette tal svarer til en femtedel af de 2,1 mio. ton CO2, som regeringens aftale om grøn omstilling af vejtransporten vil reducere, hvis man indførte én million elbiler i 2030.

Kilder: Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ledernes egne beregninger

Hvilket materiale har det højeste CO2-aftryk pr. kilo?

Forkert! Tekstiler har i gennemsnit et aftryk på 22 kilo CO2 pr. kilo. Til sammenligning har plastik i gennemsnit et aftryk på 3,1 kilo CO2 pr. kilo, mens aluminium (fra f.eks. dåser og folie) et aftryk på 9 kilo CO2 pr. kilo.

Kilde: Department for Business, Energy & Industrial Strategy, www.gov.uk

Forkert! Tekstiler har i gennemsnit et aftryk på 22 kilo CO2 pr. kilo. Til sammenligning har plastik i gennemsnit et aftryk på 3,1 kilo CO2 pr. kilo, mens aluminium (fra f.eks. dåser og folie) et aftryk på 9 kilo CO2 pr. kilo.

Kilde: Department for Business, Energy & Industrial Strategy, www.gov.uk

Korrekt! Tekstiler har i gennemsnit et aftryk på 22 kilo CO2 pr. kilo. Til sammenligning har plastik i gennemsnit et aftryk på 3,1 kilo CO2 pr. kilo, mens aluminium (fra f.eks. dåser og folie) et aftryk på 9 kilo CO2 pr. kilo.

Kilde: Department for Business, Energy & Industrial Strategy, www.gov.uk

Lederne mener: Klima kræver ledelse

Hvordan sikrer vi de bedste politiske rammer for klima og ledelse? Hvad kan politikere gøre for at det grønne valg bliver det naturlige valg?