Mit Lederne

Ledelse i Dag - november-december 2016

10 ting den autentiske leder gør

Hvordan ville dit liv være, hvis du ingen frygt havde overhovedet? Hvad ville du foretage dig, hvis du levede et liv, hvor du bare kunne tænke på noget, og så skete det? Hvor langt ville du komme i livet, hvis du ikke begrænsede dig selv, og du udfoldede dig selv ud over din komfortzone og dertil, hvor du ved, at du burde være?

 

Af Robin Sharma

31. oktober 2016

Autentisk lederskab handler om at være den person, som du i dit hjerte ved, det altid har været meningen, du skulle være. Autentisk lederskab kommer ikke af en titel eller af størrelsen på din lønseddel. Denne form for lederskab kommer i stedet fra den, du er indeni. Den per­son, som du i virkeligheden er.

 

Her er 10 ting, som autentiske ledere gør regelmæssigt:

 

1. De siger sandheden

I dag holder vi i erhvervslivet tit sandheden for os selv. Vi siger ting for at behage andre og for ikke at tabe ansigt overfor ”publikum”. Autentiske ledere er anderledes. De siger altid sandheden. De ville aldrig svigte dem selv ved at sige ting, som ikke stemmer overens med, hvem de er. Dette giver dog ikke tilladelse til at sige ting, der sårer andre. At tale sandt handler simpelthen bare om at være klar i mælet, være ærlig og at være autentisk.

 

2. De leder fra hjertet

Erhvervslivet handler om mennesker. Lederskab handler om mennesker. De bedste ledere er åbenhjertige og er ikke bange for at vise deres sårbarhed. De bekymrer sig oprigtigt om andre mennesker og bruger masser af tid på at udvikle de folk, som de har omkring sig. De er ligesom solen. Solen giver alt, hvad den har, til planter og træer. Til gengæld vokser planterne og træerne mod solen.

 

3. De har høj moral

At være den, du er, har langt større betydning end noget, du nogensinde kan sige. Karakterstyrke er ægte styrke, og folk kan mærke den langt væk. Autentiske ledere ar­bejder med deres personlighed. De gør, hvad de siger og styrer efter deres kerneværdier. De er ædle og gode. Og når de agerer på denne måde, så stoler, respekterer og lytter folk til dem.

 

4. De er modige

Det kræver stort mod at tale sit ”publikum” imod. Det kræver stort mod at være visionær. Det kræver en del indre styrke at gøre det, som man mener, er det rig­tige, selvom det ikke er let. Vi lever i en verden, hvor de fleste tager den vej med mindst modstand. Autentisk lederskab handler om at tage den vej, som de andre ikke tager og at gøre det, som er det rigtige at gøre, ikke det som er let.

 

5. De starter teams og fællesskaber

En af de primære ting, som folk søger efter i deres ar­bejdsliv, er en form for fællesskab. I gamle dage fandt vi fællesskab der, hvor vi boede. Vi havde vejfester og komsammener i fælleshuset. I denne nye tidsalder søger medarbejderen fællesskab og netværk på arbejdspladsen. Autentiske ledere skaber arbejdspladser, som opfordrer medarbejderne til at forbinde sig med hinanden og skabe venskaber.

 

6. De fordyber sig

En leders job er at gå i dybden. Autentiske ledere kender sig selv indgående. De udvikler et stærkt selv-forhold. De kender deres svagheder og leger med deres styrker. Og de bruger altid meget tid på at overskride deres frygt. 

 

7. De er drømmere

Einstein sagde, at ”forestillingsevnen er vigtigere end vi­den.” Det er vores fantasi, der skaber store ting. Autentiske ledere tør at drømme umulige drømme. De ser, hvad alle andre ser, men går skridtet videre og drømmer om nye muligheder. De bruger meget tid med lukkede øjne, hvor de lægger planer og gør sig store tanker, som fører til bedre produkter, bedre services, bedre arbejdspladser og mere værdi. Hvor ofte lukker du øjnene og drømmer?

 

8. De passer på sig selv

Når man går op i ens egen fysik, viser man, at man res­pekterer sig selv. Du kan ikke skabe store ting på arbejdet, hvis du ikke har det godt. Autentiske ledere spiser godt, træner og tager sig godt af kroppen.

 

9. De forpligter sig til fortræffelighed frem for perfektion

Ingen er perfekt. Vi er alle under udvikling. Autentiske ledere forpligter sig selv til fortræffelighed i alt, hvad de gør. De skubber konstant til grænserne og hæver stan­darden. De søger ikke perfektion og har den fornødne viden til at kende forskel. Hvordan vil dit liv se ud, hvis du hæver dine standarder for dig selv - højere end du nogensinde har gjort før?

 

10. De efterlader en arv

Man dør aldrig, hvis man lever i hjerterne på folkene omkring sig. Succes er vidunderligt, men at være betydningsfuld er endnu bedre. Du er skabt til at bidrage og til at efterlade et indtryk i folkene omkring dig. Hvis man ikke formår at leve på denne måde, så svigter man sig selv. Autentiske ledere opbygger konstant deres arv ved at tilføre værdi til alle, de har med at gøre, og gøre verden til at bedre sted i processen.

Om Robin Sharma

robinRobin Sharma er verdensberømt ledelsesekspert og forfatter – blandt andet til bestselleren "The Monk Who Sold His Ferrari". Hans artikel her er en del af ”Gurubogen” (udk. nov. 2016), der samler tanker og idéer fra 100 ledere, forskere og rådgivere inden for emnerne ledelse, innovation og iværksætteri. Læs flere artikler fra bogen her.