Fra kollega til leder

Den, der vælger at blive chef for sine tidligere kolleger, konfronteres med en række specifikke udfordringer og dilemmaer. Bogen ”Fra kollega til leder” sætter fokus på emnet.

Omtalt af Paul Hegedahl

31. oktober 2008

Der er hende, der overvejer at sige ja til et job som leder for sine kolleger. Der er ham, der lige er blevet det. Og der er ham eller hende, der uden at få en egentlig lederstilling – og måske ikke ønsker det – alligevel er betroet en uformel ledelsesfunktion i forhold til sine medarbejdere.

Alle henvender Lis Vibeke Kristensens og Anne-Marie Thalunds bog ”Fra kollega til leder” sig til. Den kan læses med lige stort udbytte af ansatte i den private og offentlige sektor – og efter denne anmelders mening og erfaring: af alle de mange, som på den ene eller anden måde får en ledelsesfunktion i de efterhånden mange frivillige foreninger og netværk.

Som titlen siger, er det en helt specifik situation, bogen handler om: at man, fra at have været ligestillet kollega, bliver leder for sine tidligere kolleger. Det er en problemstilling, der indtil nu ikke har været belyst særlig godt, men bliver det i denne bog. 

Bogen sætter fokus på overgangen fra rollen som kollega til rollen som chef og behandler blandt andet temaer som magt, kommunikation og konflikthåndtering, ligesom den fortæller om, hvilke muligheder man har for at bekæmpe stress og til at arbejde med sit netværk.

Centralt i bogen står et stort antal cases hentet fra forfatternes egen lederpraksis og fra møder med kursister gennem en lang årrække.

Bogens indhold
Bogen har 12 kapitler samt appendiks med gode råd og vejledning. I hvert kapitel stilles nogle ”spørgsmål til refleksion” i forbindelse med teksten – og i kapitlerne 6, 7 og 9 findes en række interessante cases:

 • Forord
 • Indledning
 • Kapitel 1. Før du siger ja til et lederjob
 • Kapitel 2. Når du har sagt ja
 • Kapitel 3. Kom godt fra start
 • Kapitel 4. Magt
 • Kapitel 5. Hvad er ledelse?
 • Kapitel 6. ”Gråzonen” - at fungere som leder uden at være det
 • Kapitel 7. I går var du deres kollega - i dag er du deres chef
 • Kapitel 8. Kommunikation - dit vigtigste ledelsesværktøj
 • Kapitel 9. Kritik - et middel til forandring
 • Kapitel 10. Selvledelse
 • Kapitel 11. Stress
 • Kapitel 12. Hvor finder jeg støtte?
 • Appendiks 1. Refleksionsøvelse
 • Appendiks 2. Opmærksomhedsøvelse
 • Appendiks 3. Øvelse: Kortlægning af netværk
 • Appendiks 4. Håndtering af akut stress - 4 praktiske råd

Har man forudsætningerne for at klare udfordringen?
Det siges ligeud, at ledere, der rekrutteres internt, meget ofte bliver det, fordi de er gode til noget andet. Men de evner, egenskaber og uddannelse, der gjorde én dygtig i den hidtidige stilling, kan vise sig at være helt irrelevante i jobbet som leder. Derfor er det vigtigt at blive klar over, både om man selv reelt har lyst til at blive leder i den situation; men også at få fuld klarhed over, hvilke egenskaber og kundskaber ledelsen lægger vægt på, når den peger på lige netop den nye leder. Alt for ofte bliver det ikke talt grundigt igennem.   

Kom godt fra start
Bogen er fyldt med gode råd. Kapitel 3: ”Kom godt fra start” ligeledes. Her behandles blandt andet de første kontakter efter skiftet til leder. Der anbefales både et indledende fællesmøde og derefter individuelle møder. Det skal ske hurtigt. Belært af egne erfaringer anbefales det, at de første individuelle møder som kerne har noget konkret – men ikke for kontroversielt. Man kan bedre få en føling med situtationen, når samtalen handler om noget specifikt.

I modsætning til det aktuelle eksempel fra for eksempel USA, hvor man taler om de første 100 dage for præsidenten, skal man være helt på det rene med, at som ny leder for sine tidligere kolleger – og deres kolleger i de andre afdelinger – er der ingen henstand med bedømmelsen. Den er meget omgående.

Faldgruberne  
I kapitel 7 beskrives en række faldgruber for den nye leder. De belyses med cases, og der stilles spørgsmål og gives gode råd. Der gøres også opmærksom på værdien af at have et støttenetværk, og det uddybes i kapitel 12, hvor de mange forskellige muligheder beskrives, for eksempel coaches, egentlige netværk og andre former for støtte. En af de muligheder, der er gledet lidt i baggrunden for øjeblikket til fordel for coaching, er at etablere kontakt med en mentor. Det er en virkelig god oplevelse at have en sådan kontakt.   

Anmelderen befandt sig i sine yngre dage præcis i den situation, bogen behandler. Det første lederjob var som chef for kolleger i en traditionsbunden virksomhed – og oven i købet med meget mindre anciennitet og yngre end kollegerne. De erfaringer sidder stadig fast og underbygger anbefalingen af denne lille, kloge bog.

”Fra kollega til leder – en bog om ledelse” er behagelig fri for det store teoretiske skoleridt. Den er skrevet på grundlag af praktiske erfaringer. Forfatternes egne og de, der omtales i de mange cases. Den er ligetil for alle, der gerne vil have en klarhed over deres situation som ny leder. 

kollegalederLis Vibeke Kristensen og Anne-Marie Thalund:
”Fra kollega til leder – en bog om ledelse”
Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
København 2008
105 s., hft. litt.liste.
Kr. 225,00, inkl. moms; medlemspris: Kr. 180,00, inkl. moms.
ISBN 978-87-574-1836-1

Om Lis Vibeke Kristensen og Anne-Marie Thalund

Lis Vibeke Kristensen er uddannet dramaturg og har lang ledelseserfaring som teaterchef i Danmark og Sverige med sceneteater og med radio- og tv-teater. Hun har instrueret og oversat, skrevet og bearbejdet manuskripter. Hun er certificeret assertionstræner, uddannet af den engelske psykolog Anne Dickson, og har i mange år arbejdet med lederudvikling og kommunikationstræning parallelt med en karriere som forfatter af såvel skøn- som faglitteratur.  

Anne-Marie Thalund har mange års ledelseserfaring fra statsadministrationen og har siden 2005 drevet selvstændig konsulentvirksomhed med opgaver inden for organisations- og ledelsesudvikling. Hun er tilknyttet Samarbejdssekretariatet under Personalestyrelsen som underviser for samarbejdsudvalg på statslige arbejdspladser. Hun er cand.jur. fra Københavns Universitet 1976 og er uddannet i ledelse som proceskonsulent og coach og har en 3-årig psykologiuddannelse fra RUC.

De to forfattere er erfarne proceskonsulenter og coaches og har som kursusledere blandt andet udviklet kurser som "Lyst til ledelse", "Fra kollega til leder", "Kvinde i lederjob" og "Mellemledelse".