Overblik over Corporate Governance

I en nyudkommen international bog giver professor Steen Thomsen, CBS, et længe savnet overblik over mekanikkerne og systemerne bag god selskabsledelse.

Af ledelsesskribent Per Thygesen-Poulsen

01. april 2008

Lige som tennis eller damehåndbold udøves ledelse på en afmærket bane inden for fastlagte regler for øjnene af et kritisk publikum. I ledersproget hedder det Corporate Governance.

Danmark har for længst fået sit regelsæt for Corporate Governance, som børsnoterede virksomheder enten må følge eller forklare sig, når de vælger ikke at gøre det.

Sådan et regelsæt, et codex, er kun én blandt mange faktorer inden for Corporate Governance. Reglerne er ikke de samme fra land til land, og selv om internationale investorer stiller mange af de samme krav for at investere i en virksomhed, er det langt fra klart, hvilken betydning det rette regelsæt har for bundlinjen eller aktiekurserne.

Derfor er det på høje tid, når Danmarks førende ekspert på området, professor Steen Thomsen fra CBS, har skrevet en særdeles vel underbygget bog, som for første gang, vel også internationalt, giver et overblik over et ofte misforstået område.

Det er en bog, som i det mindste jeg har læst med stor fornøjelse. Skrevet i et let læst, men alligevel præcist engelsk og formentlig med et publikum i tankerne langt uden for landets grænser.

Det er, som titlen siger, en introduktion, ikke en praktisk vejledning. Bogen giver kun et overblik. Men det er der stærkt behov for, ikke mindst i medierne som elsker de dramatiske historier fra selskabsstyringens overdrev: fjendtlige virksomhedsovertagelser, internationale spekulationsfonde, magtkampe i ledelsen og så videre. Derimod vil man søge forgæves efter firkantede råd, tjeklister eller metoder til dem, der i praksis skal løse opgaverne.

Systemet
Corporate Governance kan overordnet set betragtes som hele det system, hvorved selskaber bliver styret og kontrolleret. Steen Thomsen definerer det som ”kontrol og styring af selskaber gennem ejerskab, bestyrelser, belønningssystemer, selskabslovgivning og andre mekanismer”.

Det indbefatter således en buket af meget forskellige virkemidler: etiske normer, omverdenens anerkendelse, lovbestemmelser, pres fra aktionærerne, kreditorerne, aktiemarkedet, arbejdsmarkedet og så videre. Og de tillægges forskellig vægt fra land til land og fra selskab til selskab.

I sin bog gennemgår professor Thomsen de underliggende problemer i spillet mellem ejerskab og lederskab. Vi hører om forholdet til kreditorer, ejere, medier og så videre. Vi læser om selskabsejerskab, om bestyrelsens opgaver og pligter, om etik som styringsværktøj og om de fremvoksende regelsæt, den angloamerikanske versus den tyske, den japanske, asiatiske og skandinaviske måde at håndtere ejerskabs- og kontrolproblemerne på.

Der er internationalt set stigende krav om regler for Corporate Governance. Fra investorerne, fra pressen, fra politikerne. Styringssystemet skal naturligvis gavne virksomhedens evne til værdiskabelse. Men empiriske undersøgelser har ikke kunnet påvise nogen klar sammenhæng mellem selskabers overholdelse af sådanne regelsæt og deres økonomiske resultater. Internationaliseringen gør ikke desto mindre emnet væsentligt for stadig flere selskabsledelser.

Gør det enkelt
Bogen munder naturligvis ikke ud i konkrete anbefalinger. Den råder det enkelte selskab til at sammensætte et styringssystem, hvor de enkelte elementer understøtter hinanden. Se på mulighederne, gør det enkelt, og drop hvad der hæmmer værdiskabelsen. Og dertil er der brug for et overblik, som det denne væsentlige bog giver.

 

corporategovernSteen Thomsen:
An Introduction to Corporate Governance
Mechanisms and Systems
ISBN 978-87-574-1851-4
DJØF Forlagene 2008
248 sider
kr. 375 inkl. moms