Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Mit Lederne

Ledelse i Dag - november 2005

Et nyt niveau for praksis-orienteret innovation

Hvad bør virksomhedsledere, vidensmiljøer og politikere have fokus på, hvis det danske velfærdssamfund skal bestå? Svaret fra mange forskere, ledere og politikere lyder: Innovation. Dvs. omsættelsen af den gode idé til et færdigt produkt. Men ofte sker det praksisnære, innovative arbejde fragmentarisk, og der er behov for, at innovationer bliver tænkt ind i en holistisk sammenhæng, mener cand.oecon. Jørnn Ladegaard og cand.merc. Michael Nørager, begge lektorer ved Handels- og IngeniørHøjskolen. De opfordrer til, at innovationsarbejdet indgår som en del af de strategiske overvejelser i virksomheden. I artiklen præsenterer de begrebet eller modellen »Innovationsrummet« som et bud på en holistisk tilgang, der kan fremme, at de innovative processer bliver anvendelsesorienterede.

Af Jørnn Ladegaard og Michael Nørager