Hvis døgnet havde flere end 24 timer

Oversygeplejerske Helle Adolfsen  er offentligt ansat. Alligevel har hun valgt at studere samen med fortrinsvis privatansatte. Fordi det er til forandring, siger hun.

Af Flemming Flyvholm

01. marts 2005

»Jeg ville ønske, at døgnet havde flere end 24 timer de næste par år«, siger Helle Adolfsen og tilføjer, at det er godt, hun er god til at planlægge og allerede på den første uge er blevet bedre til det.

Hun er netop ankommet til CBS med tog og metro fra hjemmet i Odense. Hun arbejder i Fredericia og Kolding. Med sig har hun taske og en lille kuffert på hjul til bøger og mapper. En stillekupé er en god ting, siger hun.

Helle Adolfsen er i modsætning til det store flertal på Executive MBA offentlig leder. Hendes første overordnede lederjob fik hun i 1996 som oversygeplejerske på Sygehus Fyn og i 2000 som vicerektor for Sygeplejeskolen i Odense. Nu er hun chefsygeplejerske og medlem af direktionen for Fredericia og Kolding Sygehuse. Hun har også en akademisk uddannelse – cand.cur. – fra Aarhus Universitet (Master of Science in Nurs-ing, MSN), så formelt er hun godt klædt på til masteruddannelsen.

En ny verdensorden på vej
Men hun mangler noget, mener hun. Eller måske er hun blot den type, der må uddanne sig videre, udfordre og bestå nye krav. I det lille kontor på CBS udstråler hun koncentreret energi, ikke rastløs, men mere determineret ambition om at komme videre fagligt, personligt og i karrieren.

»Jeg tror, uddannelsen kvalificerer den måde, jeg er leder på, og den kan berige mig, så jeg kan blive mere skarp analytisk og strategisk«, siger hun og forklarer, at det er meget bevidst, at hun – en offentlig leder – har valgt Executive MBA.

»Det er meget spændende, at jeg kommer på hold med flest private ledere. Jeg er ansat i det offentlige, og vi står over for en strukturreform, der er gældende fra 2007. Det er jo en hel ny verdensorden. Amterne nedlægges, og sygehuse skal drives på en anden måde. Jeg tror på, at vi skal kunne noget mere og noget andet for at kunne fungere i dén verden. Kodeordene er forandring og forandringsledelse. Jeg tror, at den tankegang, der er dominerende i den private sektor, også i nogen grad vil slå igennem i det offentlige«.

Helle Adolfsen har ingen betænkeligheder ved, at hun – som hun siger – selv skal »oversætte« meget af den faglitteratur og de cases, hun møder, til sit brug i det offentlige. Tværtimod mener hun, at teorierne ikke ligger fjernt fra det, hun kender, og hun har stor tiltro til undervisernes pædagogiske evner.

Læringsmiljøet passer
Valget af excecutive MBA på Handelshøjskolen i København begrunder hun også i det læringsmiljø, der er skabt omkring uddannelsen.

»Det er ikke tankpasserpædagogik«, siger hun. »Underviserne stiller sig til rådighed for os, for den læringsproces, der foregår inde i os. Samtidig kræver de også, at vi er meget aktive i den proces«.

Hun forventer at få stort udbytte af den model, undervisningen er bygget op efter, hvor bl.a. cases fra deltagernes hverdag spiller en stor rolle.

»Når vi arbejder med cases, bl.a. fra vores egen hverdag, hjælper underviserne os med at anvende modellerne og teorierne til at analysere casen. Vi bliver klogere på, hvad der foregår, og hvad der kan gøres ved det. De skal ikke kun fremlægge teorier, men deltage med deres viden og stimulere vores læringsproces. Her er det også godt, at vi har internationale lærerkræfter, så vi får et meget bredere perspektiv på ledelse. Danmark er ikke ret stort, og det kan nemt blive Tordenskjolds soldater, man møder. Netop det internationale perspektiv var én af grundene til, at jeg valgte CBS Executive MBA«.

Holdet og mentorerne
Helle Adolfsen vender flere gange i samtalen tilbage til de nye kolleger, medstuderende, hun netop har mødt. Samarbejdet med dem forventer hun sig meget af.

»Al den viden, der er samlet«, siger hun, og man kan ligefrem se, at hun glæder sig til at få del i den.

»Vi skal arbejde sammen i studiegrupper om at løse konkrete opgaver. I min gruppe er der en med spidskompetence inden for marketing, en med økonomi og en med kvalitetssikring. Vi skal sammen udarbejde en omfattende marketingopgave, og jeg er sikker på, at jeg vil lære meget i den proces«.

Opgaven for gruppen er ikke blot at fremlægge et resultat på problemet. De skal fremlægge alle mellemregningerne, deres overvejelser over valg og brug af metode, teori og løsningsforslag. For Helle Adolfsen er den procesorienterede undervisning helt i tråd med hendes opfattelse af god læring.
Samtidig er hun sikker på, at studiekammeraterne også vil være en stor hjælp, når svære teoretiske nødder skal knækkes, og hvis – når – man »lige får en periode, hvor man dykker«.

»Vi har lovet hinanden i gruppen, at vi bakker hinanden op. Samtidig har vi også aftalt et kodeks, som blandt andet indeholder, at vi kommer til tiden, at vi er forberedte, respekterer hinanden og indgår i et gensidigt fortrolighedsrum«.

Til hver studiegruppe på holdet har CBS tilknyttet to frivillige mentorer, en yngre – ofte selv MBA’er fra CBS – og en mere erfaren. Den ordning er Helle Adolfsen meget begejstret for.

»De vil kunne hjælpe os i vores individuelle udviklingsplaner, og så vil de kunne støtte os i gruppen, så den kommer til at fungere godt. Det kan jo være, at vi bliver rigtig trætte af hinanden på et tidspunkt, eller en af os rammer muren. Så kan de hjælpe os og holde os til ilden«.

»Jeg har en oplevelse af at køre på 1. klasse. Mine forventninger er hø-je«, når Helle Adolfsen at sige to minutter i to fredag eftermiddag. Man kommer ikke for sent til undervisningen. Og den begynder præcis og med fuld koncentration.

Tak.

Blå bog

Helle Adolfsen. Chefsygeplejerske, medlem af direktionen for Fredericia og Kolding Sygehuse.
Ansat på Fredericia Sygehus som chefsygeplejerske i 2001.
Tidligere vicerektor ved Sygeplejeskolen i Odense, oversygeplejerske på Sygehus Fyn og meget mere.
Cand.cur. fra Aarhus Universitet 2000. 48 år. Gift med direktør Frank Ellegaard. To voksne sønner på 17 og 20 år.
Optaget på Executive MBA på CBS januar 2005.