Mit Lederne

Inspiration

Inspiration

Digitalisering har indflydelse på mange aspekter af både lederrollen og arbejdsprocesser, og for mange ledere vil digitalisering både medføre nye handlemuligheder og udfordringer.

Her på siden finder du inspiration til din rolle som leder og din virksomheds udnyttelse af nye digitale muligheder. Få blandt andet indsigt i, hvilke krav digitaliseringen stiller til dig som leder, og hvordan andre virksomheder udnytter og håndterer digitalisering.

God digital ledelse kræver nye kompetencer hos lederen

God digital ledelse kræver nye kompetencer hos lederen, og den rolle, lederen skal varetage. En leder skal kunne varetage tre roller: Transformationsleder, Multiplicitetsleder og Teknologiforståelse.

Sådan lyder det fra Pernille Kræmmergaard, direktør og ejer af Digitaliseringsinstituttet, der i denne video svarer på hvad god digital ledelse er.

Brug 'Design Thinking' til at understøtte digital transformation

En måde, hvorpå I kan understøtte den digitale transformation i jeres virksomhed, er at bringe 'design thinking' - altså designernes metoder og mindset - ind i jeres opgaveløsning og forretningsudviklingChristian Bason, Adm. Direktør Dansk Design Center, giver i denne video sit bud på, hvordan du som leder arbejder med digitaliseringens og teknologiens forandringer via design thinking.

Mange ledere er på ukendt terræn

Oplever du som leder udfordringer ved de forandringer, som digitaliseringen medfører? Så er du ikke alene. Ledelsesrådgiver hos Lederne, Birgitte Alstrøm, dykker i denne video ned i nogle af de udfordringer og handlemuligheder, du står over for som leder i forbindelse med digitaliseringen.

Topledelsens udfordringer i forbindelse med digitalisering

Louise Hahn, Senior Vice President i Ørsted og medlem af Ledernes Digitale Tænketank, sætter spot på de ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder, som digitalisering medfører for topledelsen.

Kunstig intelligens og ledelse

Få indblik i kunstig intelligens og ledelse i denne video med Thomas Terney, der er ph.d. i kunstig intelligens og medlem af Ledernes Digitale Tænketank.

Interview med Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i Mærsk

Jim Hagemann Snabe fortæller i videoen, hvad ledere i en digital verden skal bidrage med. Han udtaler i interviewet, at man som leder i en digital verden skal udfolde det menneskelige potentiale bedre. Ledere skal skabe nye kreative løsninger, hvor mennesket skal udfolde sig.

Interview med Marianne Dahl Steensen, CEO i Microsoft Danmark og Island

Marianne Dahl Steensen fortæller om, hvilke udfordringer de danske virksomheder kæmper med i forhold til digital transformation.

Interview med Simon Haldrup, Global Head of Business Development, Danske Bank

Simon Haldrup fortæller i interviewet om, hvad der er vigtigt for en organisation i en digital og disruptiv verden. Han udtaler bl.a., at "hvis vi vil innovere, handler det om at håndtere usikkerhed."