Strategi og forretningsudvikling 3 - Hovedstaden

Netværket tager udgangspunkt i medlemmernes daglige udfordringer. Emner der ønskes yderligere belyst, aftales i gruppen, hvorefter vi indhenter foredragsholdere som et oplæg til videre debat om emnet.

Nuværende medlemmer kommer fra alle typer brancher og jobfunktioner, ligesom alder og køn er blandet.

Gruppens forum på LinkedIn

Værd at vide

Mødefrekvens

6 -8 gange om året

Søg om optagelse

Gruppen er pt lukket for optag af nye medlemmer.

Mød netværkslederen

Andre Aggerholm André Agerholm

LinkedIn Profil

 

Lene Paustian Lena Paustian  

LinkedIn Profil