Generel ledelse 4 - Hovedstaden

Generel sparring og drøftelser omkring ledelse. Ledelsesdilemmaer og udfordringer, den gode historie er på dagsordenen. Der er en høj deltagerinvolvering og der lægges vægt på at alle bidrager. Det forventes alle til-/framelder sig netværksmøderne hver gang og deltager ofte.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i netværksgruppen. Det kan tage op til 5-9 uger før man får svar på eventuel optagelse i netværksgruppen.

Gruppens forum på LinkedIn

Værd at vide

Mødefrekvens

Hver 8. uge fast torsdage kl. 17.15-19 på Frederiksberg, samt ligeledes hver 8. uge virksomhedsbesøg, ekskursion e.l. Dvs. der er møde ca. hver 4. uge, dog juli og december undtaget.

Søg om optagelse

Gruppen er pt lukket for optag af nye medlemmer.