Generel ledelse 2 - København Vest

Netværket tager udgangspunkt i medlemmernes daglige udfordringer. Emner der ønskes yderligere belyst, aftales i gruppen, hvorefter vi indhenter foredragsholdere som et oplæg til videre debat om emnet.

Nuværende medlemmer kommer fra alle typer brancher og jobfunktioner, ligesom alder og køn er blandet.

Gruppens forum på LinkedIn 

Værd at vide

Mødefrekvens

Der afholdes møder i gruppen efter en aftalt mødeplan.

Søg om optagelse

Gruppen er pt lukket for optag af nye medlemmer.

Mød netværkslederen

Maria Louise Martinussen

LinkedIn profil