Mit Lederne

Find dit netværk

Udvikling af Mennesker, Forretning og Teknologi

Formål med netværket er at inspirere hinanden til, hvorledes vi takler fremtiden i forhold til personale, forretning og teknologi.

Årets emner fastsættes i januar på årets opstartsmøde. Her er nogle eksempler på emner:

 • Den gode 'boarding af nye medarbejdere'
 • Coaching
 • Lean SMED
 • Fremtidens forbruger
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Tiltrækning af arbejdskraft, hvordan?
 • Virksomhedsstrategi
 • Big Data
 • Sociale Medier hvordan
 • Sammensmeltning af kulturer ved opkøb 

Vi skiftes til at være mødeleder og er det mødeleder, der står for bespisning (hver betaler sit via MobilePay). Du sætter dagsordenen og styrer slagets gang denne aften - om du vælger at få en gæstetaler ind, selv lave et indlæg på emne horisontalt (generelt om emnet) eller vertikalt (vælger et område inden for emnet at dykke ned i) er helt op til dig. Der kan også være tale om et foredrag. Når der er tale om gæstetalere eller foredrag må man, som medlem forvente at skulle betale herfor. Hvis beløbet overstiger 300 kr. skal dette oplyses, så medlemmer har mulighed for at sige fra. Dette være foruden bespisning.

Forberedelse. Forventer du at andre medlemmer skal forberede noget til mødet, skal de orienteres i god tid, da vi alle har en travl hverdag. Minimum 1 uge før ved mindre ting og gerne 14 dage ved større forventninger til deltager.

Som netværksmedlem forventer vi af dig, at du er stabil i dit fremmøde. At du en enkelt gang må aflyse er OK, men da vi kun mødes hver anden måned og da du kender datoerne mindst 1 år ud i fremtiden, har vi en forventning om, at du tager netværket seriøst. På samme måde forventer vi en aktiv deltagelse på møderne. 

Som potentiel netværksmedlem inviteres du til et åbent møde, hvor de, der i dag er medlemmer kan nedlægge veto mod din optagelse efterfølgende (er aldrig sket endnu), men hvad vigtigere er, du kan finde ud af om du befinder dig godt i gruppen.

Efterfølgende taler netværkslederen og dig sammen vedr. din optagelse og du meldes officielt ind i gruppen til Lederne.

Vores ønske er at være et lille netværk med omkring 12 medlemmer, så vi kan opnå en fortrolighed, som gør det muligt at diskutere alle emner samt, at vi ikke skal bruge tid på introduktioner hver gang.

Værd at vide

Mødefrekvens

Mødefrekvens: den 2. torsdag i hver 2. måned plus januar. Månederne er: Januar, februar, April, Juni, August, Oktober og December.

Møderne starter som udgangspunkt kl. 17.00 og afsluttes ved 19.30-tiden og afholdes hos hinanden.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk