Mit Lederne

Find dit netværk

Uddannelsesledelse – Midt, Vest og Østjylland

Ledere har brug for at have klare strategier og visioner for, hvorledes man omstiller sig inden for uddannelsesledelse.

Formålet med gruppen er at etablere et forum, hvor ledere med fokus på uddannelse og udvikling kan:

  • Modtage og give faglig samt personlig sparring
  • Udvikle og understøtte karrieremæssigt potentiale
  • Sparre om, hvorledes man optimerer sin organisation og processer
  • Debattere den faglige udvikling set fra et ledelsesmæssigt perspektiv
  • Holde sig opdateret på teknologisk og metodisk udvikling.

Med henblik på at skabe en god synergi i netværket er hensigten, skal netværket bestå af medlemmer med forskellig baggrund/vinkel på ledelse inden for uddannelse og udvikling.

Ud over det ledelsesmæssige fokus, er det ligeledes vigtigt at kommende medlemmer er drevet af et ønske om at udvikle sig, give sin viden videre, samt lære af andre i netværket. Netværket har blandt andet den egenskab, at det supporterer udvikling. En forudsætning for dette er, at der kommer relevant og jævnlig input. Det forventes derfor, at man som medlem deltager aktivt, hvilket betyder, at man byder ind med sine erfaringer, viden og ideer.

Det er ligeledes forventeligt, at de enkelte medlemmer er åbne omkring at bruge deres respektive arbejdspladser til case arbejde samt eventuelt at agere værter.

Værd at vide

Mødefrekvens

Der vil forventeligt være et netværksmøde hver anden måned. Disse vil være tilrettelagt således, at fire af møder vil følge et fast mønster. De resterende to, vil være workshops, hvor der er et specifikt fokus, som primært vil faciliteters ved hjælp af eksterne ressourcer.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

Mød netværkslederen

  Jakob Bjørn Nielsen Jakob Bjørn Nielsen

LinkedIn profil