Mit Lederne

Find dit netværk

Tværfaglig Ledersparring - Fyn

Tværfaglig Ledersparring er et sted, hvor ledere kan diskutere ledelsesudfordringer og hvor aktuelle temaer tages op i gruppen.


Netværkets essens er mødet mellem mennesker, hvor der skabes rum for faglig og personlig udvikling og fortrolighed mellem gruppens medlemmer, så vi sammen kan udvikle netværket i den retning gruppen ønsker det.

Vores DNA ligger i at hjælpe ledige (ledere) i gang, sparring i forhold til konkrete sager, sparring i forbindelse med personlig udvikling og netværke, hvor vi finder ind til det gruppen oplever som det rigtige/gode netværk.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Kompetence og behovsafdækning
 • 1:1 sparring
 • Foredrag/oplæg, med både interne og eksterne
 • Kaffemøder
 • Lederudvikling

Forventninger til medlemmer:

 • Aktiv deltagelse i gruppen, betyder for os:
  - Kaffemøder i mellem møderne
  - At bidrage til et stærkt og konstruktivt netværk
  - Hjælpe ledige i arbejde gennem sparring og netværk
  - Sparring, når dine kompetencer er i spil (naturligvis i respekt for tiden)
  - Tilmelding til møder via vores gruppe på LinkedIn (to udeblivelser uden afbud betyder udmeldelse af gruppen)

Netværk ikke noget man tager/får men noget man deltager i at bygge op.

Vi forbeholder os retten til at have 80% af vores medlemmer, der er aktive ledere eller besidder en betroet stilling med minimum 2 års ledelses erfaring inden for de sidste 5 år.
De sidste 20% kan eller er personer udenfor ovenstående.

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi afholder 10 møder årligt. Møderne afholdes hos medlemmer, der har mulighed for at stille faciliteter til rådighed.


Vi har derudover 6-8 cafemøder, hvor vi uforpligtende mødes på en café i Odense for at dyrke det sociale og styrkelse af netværket. Vi mener, at kendskabet til hinanden styrker fortroligheden.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

 

Mød netværkslederen

Elisabeth Joy Heiden Nissen

Elisabeth Joy Heiden Nissen

Linkedin profil

Trine Schou Jensen  Trine Schou Jensen

LinkedIn profil