Mit Lederne

Find dit netværk

Projektledelse - Østjylland

Netværksgruppens mål er at skabe et dynamisk LederNetværk med sparring, videndeling, nye relationer og læring inden for projektledelse i bred forstand.

Projektledelse er en bred betegnelse, hvilket også afspejler medlemmerne i netværket. Det betyder du både kan være en klassisk projektleder men også forandringsledelse og procesledelse hører under betegnelsen.

Vi repræsenterer en bred vifte af brancher fra produktion, IT, sundhed og byggebranchen.

Der er ikke krav til ansvarsområder eller ledelsesniveau, det vigtigste er at du er nysgerrig på at sparre med andre inden for paraplyen projektledelse, og bidrager med erfaringer og viden fra din position.

Vores netværksmøder består af virkelighedsnære cases, oplæg fra eksperter eller oplæg fra deltagerne selv samt virksomhedsbesøg.

Tidligere temaer vi har haft på agendaen er: Forandringsledelse, SCRUM, Projektmodeller, Businesscases, Outplacement, Præsentationsteknikker, Personlighedstest, Organisationsforandringer og Projektledelse i perspektiver.

Værd at vide

Mødefrekvens

For at sikre et højt fagligt udbytte af vores netværk forventer vi, at medlemmer deltager aktivt, engageret og tager medansvar.

 

Der er mellem 4-6 møder på årsbasis, og det forventes, at du som udgangspunkt kan deltage i min. 4 møder om året.

 

Vi forsøger at veksle mellem virksomhedsbesøg eller at mødes i vores faste lokaler ved Skanderborg Fælled. Derudover deltager vi gerne på Ledernes konferencer forår/efterår alt efter interesse og relevans.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk