Mit Lederne

Find dit netværk

Produktions- og driftsledelse - MidtVest

Netværksgruppen har første møde d. 14. maj 2019 kl. 16.00-19.00.
Tilmeld dig nedenfor i "Søg om optagelse".

 

Netværksgruppen er for ledere, som ønsker personlig udvikling, lederudvikling og sparring med ligestillede personer vedrørende ledelsesmæssige udfordringer gennem et aktivt netværk.

Netværksgruppen kommer til at bestå af ledere inden for produktion og drift i Midt-og Vestjylland. Formålet med gruppen er, at man som leder har et frirum til at drøfte, blive udfordret på og lære nyt om mangfoldigheden af ledelsesopgaver og udfordringer.
 
Emnerne afhænger oftest af de udfordringer eller områder, deltagerne ønsker sparring på eller høre gruppens erfaringer.
 
Gruppen har fastlagt nogle spilleregler, hvor tavshedspligt, fortrolighed og tillid er grundlæggende forudsætninger for deltagelse. Netværksgruppen forventes at kunne have 20-25 medlemmer.
 
Der drøftes emner, man som leder måske ikke kan vende i egen organisation:

 • Motivation og fastholdelse af dine medarbejdere
 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Moderne forandringsledelse
 • Fremtidens arbejdsplads
 • Strategiudvikling og -implementering
 • Konflikthåndtering og den svære samtale
 • Arbejdsmarkedsudvikling
 • Egen karriere og lederudvikling
 • Og meget mere

Fælles for alle medlemmer er, at de er ledere og har erfaring og viden inden for produktions- og driftsledelse.

Værdierne i gruppen vil blive fastlagt på det første netværksmøde, men vil indeholde elementer som: tillid, fortrolighed og engagement.
Et aktiv bidrag fra netværksmedlemmerne er et vigtigt element for at få udbytte af netværket.

 

 

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Første møde afholdes tirsdag d. 14. maj kl. 16:00 - 19:00
hos MillPart A/S, Erhvervsparken 2 - DK 6900 Skjern   

 

6-8 møder om året.

Netværksmøderne foregår hos netværksgruppens medlemmer, der på skift er værter og mødeledere. Medlemmerne mødes også på tomandshold afhængigt af ens interesser mv.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

 

Mød netværkslederen

  Jakob Ramussen Jakob Bækgaard Rasmussen

LinkedIn profil