Mit Lederne

Find dit netværk

Lederudvikling og sparring i Sydvestjylland

Netværksgruppens mål er at skabe et dynamisk LederNetværk med sparring, nye relationer og udvikling.

Netværkets fundament bygger på bl.a. engagement, tillid, faglighed, respekt, sparring og nytænkning. Derudover er der fokus på rammer og grundlæggende antagelser.

  • Netværksgruppens medlemmer repræsenterer en lang række forskellige brancher, ledelsesniveauer og alle har interesse i sparring, at lære fra sig og at tillære sig ny viden inden. 
  • Det er et krav, at medlemmerne er aktive, engagerede og tager medansvar.
  • Deltagerne skal bestræbe sig på at deltage i min. 3 møder om året.

Værd at vide

Mødefrekvens

6-8 møder om året.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

Mød netværkslederen

 

Jannik Pilgaard Kristensen