Mit Lederne

Find dit netværk

LederNetværk 2 - Maribo

Generel sparring og drøftelser omkring ledelse.

Vi lægger vægt på at vi i gruppen har et frirum, hvor vi kan tale om især arbejdsmæssige ting, vi ikke kan tale om andre steder. Tillid og fortrolighed er 2 vigtige parametre.

 

Vi har en bordet rundt runde, hvor den eller dem, der har særligt behov for sparring, kan få mest tid.

 

Profiler i gruppen:

Der er mange forskellige lederprofiler som spender bredt både aldersmæssigt, erfaringsmæssigt og ledelsesniveaumæssigt. Der er en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder. Følgende virksomheder er repræsenteret: Scandlines, MAN energy solutions, Alfa Laval, Atlas Incinerators, Stengel entreprise, DFD, Region Sjælland, Bp-u , Telenor, Raaco, Vikima Seed, BeLiving, Guldborgsund Frivillig Center.

 

 

Temaer, som har været drøftet i gruppen:

GDPR, Linkedin, mobning, arbejdsmiljø, udlicitering af serviceopgaver m.m. og vi tager altid udgangspunkt i, hvis der er nogle, der har et ønske om et bestemt emne.

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi mødes 8 -10 gange på et år.  I tidsrummet 17.30 – 20.00 med lidt spisning.

 

Der er pligt til at melde fra, hvis man ikke kommer. Der er en forventning om, at den aftalte dato reserveres til mødet. Vi planlægger næste møde fra gang til gang.

 

Vi kommer på besøg hos hinanden på skift og dermed går værtsrollen også på skift. Der er en hurtig præsentation af virksomheden og altid en mulighed for rundvisning, hvis man har lyst til det.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk