Mit Lederne

Find dit netværk

LederKvinder 2 i Jylland

Formålet med netværket er at fremme medlemmernes faglige og menneskelige udvikling indenfor arbejdet med ledelse på tværs af faggrænser. Herunder personaleledelse, faglig ledelse, projektledelse, procesledelse, eller andre områder med relevans til ledelse.

Netværket understøtter vidensdeling og gensidig erfaringsudveksling; og udgør et fortroligt rum, hvor medlemmerne kan støtte, motivere og inspirere hinanden, sparre om egne ledelsesudfordringer samt holde egne meninger og holdninger op mod andres. Herigennem skabes et forum til refleksion over ledelse, livet og latter. 

Værd at vide

Mødefrekvens

6-8 møder om året

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

Mød netværkslederen

Helle Scheelfeldt Lykkegaard  Helle Scheelfeldt Lykkegaard

LinkedIn profil