Mit Lederne

Find dit netværk

Ledelse, strategi og organisatisationsudvikling - Østjylland

Netværksgruppens mål er at skabe et dynamisk LederNetværk med sparring, nye relationer og læring.

Netværksmøderne tager udgangspunkt i medlemmernes egne cases samt sparring omkring praksis og diskussioner omkring teori, kultur mv.

Netværkets fundament bygger på bl.a. engagement, tillid, faglighed, respekt, sparring og nytænkning. Derudover er der fokus på rammer og grundlæggende antagelser.

  • Netværksgruppens medlemmer repræsenterer en lang række forskellige brancher, ledelsesniveauer og alle har interesse i sparring, at lære fra sig og at tillære sig ny viden inden.
  • Højst 10% af netværksmedlemmerne må være arbejdsledige.
  • Det er et krav, at medlemmerne er aktive, engageret og tager medansvar.
  • Det er en forudsætning, at der deltages i min. 4 møder om året.

Gruppens forum på LinkedIn. 

Værd at vide

Mødefrekvens

5-6 møder om året.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

Mød netværkslederen

Kristian Kaufholz Kristian Kauholz

LinkedIn profil

 Jes Mandal Jes Mandal

 LinkedIn profil