Mit Lederne

Find dit netværk

Human resources i Sydøstjylland

Gennem dialog, sparring, idé- og erfaringsudveksling arbejder vi med spændende problemstillinger inden for human ressources.

Netværket består af ledere, selvstændigt erhvervsdrivende og HR-konsulenter både fra den private og offentlige sektor. Netværket er sammensat af ledere på forskellige niveauer og repræsenterer flere forskellige brancher.

 

De temaer der drøftes i netværket kan fx være:

 • Stresshåndtering

 • Sygefravær

 • Fremtidens arbejdsmarked

 • On-boarding

 • Forandringer i organisationen

 • Sparring ift. konkrete ledelsesmæssige eller HR-problematikker

Dagsorden for møderne er:

 • Dagens tema + oplæg

 • Bordet rundt

 • Sparring på konkrete HR-problemstillinger

Når det er muligt inviteres eksterne oplægsholdere til dagens tema.

 

Vores interessefelt er human ressource og vi deler gerne erfaringer og viden med hinanden.

Værd at vide

Mødefrekvens

Der afholdes 6 møder årligt som på skift foregår på medlemmernes arbejdspladser.

Mødetidspunkt er fra kl. 17.00-20.00.

 

Vigtige værdier for netværket: tillid og åbenhed med udgangspunkt i stabilt fremmøde.

 

Nye medlemmer skal godkendes inden optagelse.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?  

Søg om optagelse i Human resources - Sydøstjylland

Mød netværkslederen

 Pia Bæk Thomsen

LinkedIn profil

Karin Damsgaard Karin Damsgaard

LinkedIn profil