Mit Lederne

Find dit netværk

Digitalisering - Østjylland

Netværksgruppen er bredt funderet med en fælles interesse for digitaliseringens mange ansigter, muligheder og udfordringer.

Gruppen ser på digitalisering ud fra forskellige synsvinkler og begrænser os ikke kun til det organisatoriske og tekniske. Gruppen tager også gerne på inspirationsture, eller inviterer hinanden indenfor i vores virksomheder for at diskutere digitalisering ud fra konkrete cases.

En typisk agenda ser således ud:

 • Dagens emne: Forberedt case inkl. virksomhedspræsentation + sparring
 • Diskussioner
 • Akutte emner
 • Aftaler for næste møde

 

Gruppen arbejder ud fra følgende leveregler:

 • Fortrolighed - Det er et lukket forum, hvor der er plads til sparring omkring fortrolige emner og udfordringer for alle medlemmer
 • Faglighed - Man har sin faglighed med ved bordet
 • Respekt - Åbenhed, rummelighed og accept af forskellighed. Aktiv lytning og fokus på bolden - ikke manden.
 • Engagement - Man forventes at deltage, vise interesse og bidrage til at gruppen fungerer - både praktisk og fagligt.

Deltagerne i netværket spænder bredt både fagligt og erfaringsmæssigt. Der er både medlemmer fra IT funktioner, kommunikation, topledelse, marketing og salg. Branchemæssigt spænder gruppen bredt fra offentlige instanser til detail, logistik og softwareudvikling.

Værd at vide

Mødefrekvens

5-6 møder om året og typisk fra kl. 17-20

 

Gruppen skiftes til at stå for lokalitet og emne og mødes typisk i Østjylland, men det kan også være øvrige Jylland.

 

 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i LederNetværk

Mød netværkslederen

Jette Collie Jette Collie

LinkedIn profil

 

Jeanne Qvortrup

LinkedIn profil