Mit Lederne

LederNetværk

Find en netværksgruppe der passer til dig

I LederNetværk møder du ledere på alle niveauer fra alle typer af virksomheder og organisationer.

Når du engagerer dig i et netværk, får du mulighed for at skabe professionelle relationer, og du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Fælles for alle netværksgrupperne er, at samtlige deltagere er ledere i deres daglige virke, og at grupperne har ledelse som fagligt omdrejningspunkt. 

Se de aktuelle LederNetværk

Værd at vide inden du søger om optagelse

Lederne, LederNetværk, Netværksgrupper, Netværksleder

Dine overvejelser

Inden du finder en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Gode råd til at netværke

Følgende grundlæggende råd om at netværke kan være med til at bane vejen for din netværksgruppes succes:

 • Netværk er baseret på en win-win situation, hvor alle skal have noget ud af at deltage.
 • Netværk er baseret på gensidig tillid.
 • Netværk skal plejes.
 • Hjælp dine netværkspartnere, som var det dig selv: Hvad, der er godt for dig, er også godt for dem.
 • Oprethold en balance mellem at bede om hjælp og selv at hjælpe.
 • Brug dit netværk til at diskutere ledelse og til at blive udfordret og udviklet i din lederrolle.
 • Vær eventuelt med i flere netværk på én gang.

Få mere inspiration til at netværke her

Kun for medlemmer af LederNetværk

Som medlem af LederNetværk inviteres du eksklusivt med til Ledernes Konference Tour, som finder sted to gange årligt. Du har fri adgang til én konference i henholdsvis foråret og efteråret.

Læs mere om konferencerne her

Hvis du vil være netværksleder

Alle netværksgrupper i LederNetværk ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling.

Læs mere her, hvis du er interesseret i at blive netværksleder