Mit Lederne

Bliv netværksleder

Ledernes E-learningskursus i netværksledelse

Er du interesseret i at blive netværksleder, skal du deltage i vores E-learningskursus, som ruster dig til opgaven. Kurset er gratis og kun for medlemmer af Lederne. Det er en forudsætning for din deltagelse, at du efter kurset etablerer og /eller leder en netværksgruppe inden for rammerne af LederNetværk®.

Om opgaven
En netværksleder forventes at skulle bruge bruge 1-2 timer i forbindelse med hvert netværksmøde. Tiden omfatter den fornødne forberedelse og opfølgning inden mødet. En netværksgruppe afholder typisk 6-8 netværksmøder om året.

Efter deltagelse i kurset kan du:

  • Etablere, lede og udvikle en netværksgruppe.    
  • Anvende forskellige netværksøvelser og aktiviteter i en netværksgruppe.
  • Anvende LederNetværk®'s virtuelle mødested, som  skal understøtte netværksgruppens kommunikation og administration.
  • Udfærdige en generisk netværksplan.

Kursustilmelding

Send en mail til netvaerk@lederne.dk, hvis du er interesseret i at deltage i kurset.