Mit Lederne

Lederuddannelser

Ledernes tænketank om fremtidens uddannelse

Uddannelse er konstant til debat. Der synes at være enighed om, at uddannelse og læring hele livet er et vilkår, hvis vi skal matche kompetencebehovene på et stærkt foranderligt arbejdsmarked. Men spørgsmålet er, om den måde vi har organiseret uddannelsessystemet og sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv i dag, er fremtidssikret? Eller har vi grundlæggende behov for at gentænke sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Ledernes tænketank om fremtidens uddannelse, vil tage fat på.

Vi ønsker at bringe uddannelsesdebatten videre, og har derfor inviteret en række visionære ledere og eksperter til bidrage med deres viden, erfaring og ideer i denne tænketank. Nedenfor kan du se en oversigt over medlemmerne af tænketanken, der afslutter sit arbejde i sommeren 2017.

Opsamling fra tænketankens arbejde

Her kan du se opsamlingen fra tænketankens arbejde, der blandt andet rummer 10 ideer til nye måder at tænke læring i et revitaliseret samspil mellem uddannelse, praksis og individ:

Download rapport: Uddannelse til en accelereret samtid

Tænketankens deltagere

Anita Monty

Forskningsassistent ved Copenhagen Business School

Anita Monty, 49 år, cand.mag. i Pædagogik fra Københavns Universitet. Tidligere e-læringskonsulent på Københavns Universitet, læringskonsulent hos itslearning og nu ansat på CBS som forskningsassistent. Anita har i mange år arbejdet med pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere til blended learning og online undervisning. Hun er en pioner inden for udvikling af onlinekurser og e-læringsforløb, og hun har erfaringer med e-læring fra en bred vifte af sammenhænge.

Anita har desuden arbejdet med implementering af digitale læringsplatforme og rådgivning af ledelser på uddannelsesinstitutioner i strategi og forandring til nye digitale læringsformer.

 

LinkedIn: Anita Monty 

Bent Erik Kramer Lindow

Palæontolog og geolog, Ph.D. ved Statens Naturhistoriske Museum i København.

Han har over fem års erfaring i praktisk udvikling og tilrettelæggelse af naturfaglige undervisningsforløb- og materialer til både formelle, uformelle og online læringsrum, herunder e-læring, MOOC (Massive Online Open Courses) og feltarbejde.

Linkedin: Bent Erik Kramer Lindow

Camilla Brørup Dyssegaard

Camilla Brørup DyssegaardLektor ved Aarhus Universitet

Camilla Brørup Dyssegaard er læreruddannet fra 1994, Cand.pæd.psyk. fra 2004, ph.d. fra 2009, autoriseret psykolog fra 2001, leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning fra 2013 og lektor På Aarhus Universitet, DPU, fra 2014.

 

Linkedin: Camilla Dyssegaard

Camilla Wang

Camilla WangRektor, University College Sjælland, UCSJ

Camilla Wang har solid ledelseserfaring i uddannelsessektoren og generelt i feltet mellem policy-, vidensudvikling og opgaveløsning i professioner og erhverv . Engageret i at skabe uddannelser af høj kvalitet, der bidrager til personlig dannelse, samfundsmæssig velfærd og vækst, og som sikrer det kloge match mellem uddannelse og beskæftigelse.

  

LinkedIn: Camilla Wang

Kim Østergaard

Direktør, AmikiGroup.dk

Direktør Kim Østergaard ejer firmaet AmikiGroup.dk, som arbejder med gruppedynamikker, sparringsforløb for ledere og teams m.m.

Kim Østergaard har arbejdet som HR Partner ved Novo Nordisk og har desuden en mastergrad fra Copenhagen Business School - Master of Management Development.

Kim er uddannet Frømand ved Søværnets Frømandskorps, hvor han har arbejdet i sammenlagt 14 år. I denne periode stod han, som leder af Frømandskorpsets elevskole, i spidsen for omlægningen af frømandsuddannelsen.

 

Web: www.amikigroup.dk

LinkedIn: Kim Østergaard

Louise Opprud Jakobsen

Thought Leader, Dare Disrupt

Louise Opprud Jakobsen er disruption-ekspert. Hun er Thought Leader hos Dare Disrupt, som rådgiver virksomheder om fremtidens arbejdsmarked, organisatorisk innovation og nye organiseringsformer. Hun er tidligere Lab Agent/International Lead ved Innovation Lab gennem 8 år, hvor hun har hjulpet adskillige virksomheder med at manøvrere i det digitale paradigme. Hun er uddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Herning under Aarhus Universitet, med speciale i teknologibaseret forretningsudvikling. Hun har et vågent øje på den seneste hjerne- og lykkeforskning og hun ved hvad der rør sig i Silicon Valley.

LinkedIn: Louise Opprud Jakobsen

Mads Christian Nielsen

Director of Quality Affiliates & Marketing, Novo Nordisk

Mads Christian Nielsen er Director of Quality Affiliates & Marketing hos Novo Nordisk. Tidligere har han været Director of Corporate Metrology and Validation hos Novo Nordisk, samt Department Manager og Team Leader for GLP QA (Good Laboratory Practice, Quality Assurance) – ligeledes hos Novo Nordisk. Tidligere bl.a. også International Clinical Quality Assurance Auditor hos Nycomed.
Han er cand.scient i biologi, og har derudover Executive Diploma in Managing Medical Product Innovation (E*Dip. MMPI) in Medical Business Strategy, Innovation, and Change Management.

LinkedIn: Mads Christian Nielsen

Morten Lauridsen

HR-Udviklingschef, Coop

Morten Lauridsen er HR-Udviklingschef i Coop, Danmarks største dagligvarekoncern, med 1200 butikker og 40.000 ansatte. Morten har en fortid i det offentlige uddannelsessystem, både som underviser og leder. Derudover har han i sine unge år haft en lederkarriere i detailhandlen. Hans uddannelsesbaggrund er fra Metropol, SDU og KU, hvor han har læst pædagogik, filosofi, retorik og ledelse. I Coop har han bl.a. det ledelsesmæssige ansvar for, at kompetenceudvikling går op i en højere enhed, i krydsfeltet mellem direktionens krav og butikkernes travle hverdag. Coop er den virksomhed i Danmark,  der indgår flest elev- og lærlingekontrakter, og har således over 1000 elever og lærlinge ansat over hele landet.

 

LinkedIn: Morten Lauridsen

Per Henrik Mikkelsen

Chef for Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet

Per Henrik Mikkelsen er chef for Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet. Instituttet er bl.a. ansvarlig for uddannelse i faget ledelse som indgår i Forsvarets akkrediterede officersuddannelser og som dækker alle tre værn. Instituttets forskning dækker bl.a. militær ledelse som omfatter ledelse i kamp. Per Mikkelsen har over 30 års erfaring som officer, heraf både operative erfaringer og erfaringer med uddannelse.

LinkedIn: Per Henrik Mikkelsen

Pernille Berg

Leder af afdeling for Forskning, Analyse og Videregående uddannelser ved Fonden for Entreprenørskab

Pernille Berg er leder af afdeling for Forskning, Analyse og Videregående uddannelser ved Fonden for Entreprenørskab. Hun er uddannet sociolog og filosof og har en ph.d. fra Lunds Universitet. Hendes ph.d-afhandling, The Reluctant Change Agent; Change, Chance, Choice, har undersøgt innovation i den offentlige sektor, forankret i et specifikt casestudie i uddannelsessektoren. Tidligere har hun bl.a. været forsknings- og innovationschef på Københavns Erhvervsakademi, KEA. Desuden er Pernille bestyrelsesmedlem i KaosPiloterne.

LinkedIn: Pernille Berg

Pia Irene Andreasen

HR-direktør, PFA Pension

Pia Irene Andreasen er HR-direktør i PFA Pension, som er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med en historie tilbage til 1917. Pia har stor udviklingserfaring fra videnstunge virksomheder, såsom Accenture, Microsoft, Danske Bank og senest PFA Pension. Hun er oprindelig uddannet cand.merc. i HRM med efteruddannelse i organisationspsykologi, ledelse og forandringer fra hhv. RUC og INSEAD. Pia har som en rød tråd i arbejdslivet brændt for at rykke organisationer og mennesker med det mål at skabe gode præstationer og afsæt for læring hele livet.

 

LinkedIn: Pia Irene Andreasen

Rasmus Johnsen

Adjunkt, Copenhagen Business School

Rasmus Johnsen er ph.d. i filosofi og lektor i Business School Education and the Humanities på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School. Hans forskning kredser særligt om emner som patologier i det moderne arbejdsliv, selvledelse og beslægtede emner om det humane perspektiv i organisation og ledelse. Desuden har Rasmus indgående erfaring med det at aktualisere humaniora i business-uddannelser, med særlig vægt på case-baseret undervisning.
Han er medlem af studienævnet for HA- og cand.merc-uddannelserne i erhvervsøkonomi og filosofi, og
leder af the European Haniel Program Faculty Summerschool: “The Business of Teaching 2016-2018” i samarbejde med University of St. Gallen i Schweiz og The Stern School of New York University.

LinkedIn: Rasmus Johnsen

Søren Barlebo Rasmussen

Managing Partner i Mobilize Strategy Consulting

Søren Barlebo Rasmussen er managing partner i Mobilize Strategy Consulting og strategisk rådgiver med fokus på organisationer, hvor viden, forskning og faglig udvikling spiller en stor rolle. Hans kompetencer ligger særligt inden for områderne: ledelse i det offentlige, ledelse i politisk ledede organisationer, ledelse i partnerejede virksomheder, strategisk ledelse, forandringsledelse, lederudvikling, hospitalsledelse, universitetsledelse og forskningsledelse. Han er cand.merc.dat og ph.d. i videnskabssociologi fra CBS. Han er tidligere ledelsesforsker, institutleder og dekan ved CBS. Desuden ofte været formand for eller medlem af en række tænketanke og udvalg under de danske ministerier og forskellige interesseorganisationer.

LinkedIn: Søren Barlebo Rasmussen

Svend Askær

Formand for Lederne

Svend Askær er formand for Lederne. Han kom til organisationen i 1982 og har blandt andet været uddannelseschef, før han blev administrerende direktør i 1991. I 2001 overtog Svend Askær posten som formand og fik derved det overordnede politiske og administrative ansvar for organisationen.

Siden 1991 har Svend Askær også været vicepræsident for den europæiske lederorganisation CEC, der tæller 1,3 millioner medlemmer. Siden 1992 har han været medlem af bestyrelsen for PFA, fra 1994 til 1999 var han næstformand og fra 1999-2016 formand. Svend Askær er desuden bestyrelsesmedlem i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) samt medlem af repræsentantskabet for ATP. 

Svend Askær er forfatter til en lang række artikler og bøger om jura, uddannelse og ledelse. Han er censor ved jurastudiet på Københavns Universitet og Århus Universitet. 

LinkedIn: Svend Askær

Marianne Rasmussen

MarianneChefkonsulent hos Lederne 

Marianne varetager Ledernes interesser på det uddannelsespolitiske område, primært med fokus på lederuddannelser. Hun deltager i øvrigt i en række udviklingsprojekter og har i den sammenhæng eksempelvis beskæftiget sig med MOOCs (Massive Open Online Courses), innovation, blended learning og transfer. 

Marianne er en del af teamet, der står for konceptudvikling og organisering af Ledernes tænketanke. 

 

Twitter: @MissEnna
Linkedin: Marianne Rasmussen

Facilitator

Frank Meier

frank meierChefkonsulent og forskerstuderende på Copenhagen Business School

Chefkonsulent og forskerstuderende på Copenhagen Business School, Management Programmes, og ekstern lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS. Underviser i ledelse på masterprogrammer på CBS og deltager i danske internationale forskningsaktiviteter inden for læring og ledelsesudvikling.

Har lang erfaring som konsulent for offentlige og private organisationer. 

Frank faciliterer tænketankens arbejde.

Twitter: @FrankMeierCBS
LinkedIn: Frank Meier
Web: www.meier.dk

Organisering og vidensopsamling

Helle Bruun Madsen

HelleLedelsesrådgiver hos Lederne

Helle er en del af rådgiverteamet i Team Ledelse - Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Hun giver sparring til ledere om ledelse, deres trivsel og lederkarriere, holder oplæg for ledergrupper og kommende ledere og sætter ledere og ledelse på dagsordenen i blandet andet ekstern presse og på sociale medier. Helle Bruun Madsen er en del af teamet bag konceptudvikling og organisering af Ledernes tænketanke. Hun er desuden koordinator for en række LederNetværk og udvikler nye services til medlemmerne.

LinkedIn: Helle Bruun Madsen