Mit Lederne

Lederuddannelser

Den grundlæggende lederuddannelse

Med den grundlæggende lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor målet er, at du opbygger dine faglige og personlige ledelseskompetencer. 

Du får en solid værktøjskasse, der har fokus på, hvordan du styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet i din daglige ledelse.

Uddannelsen er både for dig, der er nyudnævnt leder eller er erfaren leder, som gerne vil have et udviklingsforløb, der styrker dine ledelsesevner og udfordrer dig med relevante og virkelighedsbaserede problemstillinger.

Formålet med uddannelsen er, at du opbygger dine ledelseskompetencer, og derfor tager læringsformen udgangspunkt i meget aktivitets- og erfaringsbaseret, således at din egen viden og erfaring bliver bragt i spil. Dette gør, at du har mulighed for aktivt og personligt at forholde dig til de givne opgaver og problemstillinger og du forholder, det du lærer, til din egen hverdag og erfaringer.

Uddannelsen varer 13 dage fordelt på fire til seks måneder. Den består af fem moduler af to til tre dages varighed og gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har et højt fagligt miljø omkring lederuddannelser.

Den Grundlæggende Lederuddannelse giver dig fem moduler, der har hver sin vinkel på ledelse. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan arbejde videre med i dit job.

Ved hjælp af den aktivitetsbaserede læringsform og fokus på et intenst samarbejde med de andre deltagere, får du desuden muligheden for at opbygge stærke faglige netværk bestående af ledere fra både den offentlige og private sektor. Et fagligt netværk er en vigtig del af din udvikling som leder – både fagligt, personligt og karrieremæssigt.

Dine kompetencer efter uddannelsen
Med uddannelsesforløbets indhold og undervisningsmetoden får du et omfattende praktisk fundament omkring din hverdag som leder og de opgaver, du støder ind på. Du får indsigt i din egen lederrolle og opgave som personaleansvarlig. Du får redskaber til effektiv uddelegering og prioritering af dine arbejdsopgaver. Samtidig får du indsigt i, hvordan du får aktive medarbejdere, opnår høj motivation iblandt medarbejderne og hvordan du skaber en dialog med den enkelte og give konstruktiv feedback.

Du trænes i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler. Til sidst får du praktisk erfaring med at afholde møder og præsentere et budskab.

Læs mere

Beskrivelse af de fem moduler

Modul 1 – Introduktion til ledelse

Formålet med modulet er, at du er bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning, samtidig med, at du lærer at genkende de faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du får også værktøjerne til at løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

Modulet giver dig:

 • Introduktion til uddannelsesforløbet
 • Fokus på dig selv som leder
 • Selvindsigt – hvad er dine udfordringer og mål
 • Viden om lederrollen, - teorier og begreber
 • Indsigt i planlægning, prioritering og delegering af opgaver
 • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering

Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj

Der er fokus på, at du har værktøjerne til at være en bedre kommunikator og være bevidst om kommunikationens betydning for din egen rolle som leder. Derfor lærer du også aktivt at bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikation med dine medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Modulet giver dig:

 • Generelt om kommunikation – hvad er det egentlig?
 • Aktiv lytning og det at fange signaler
 • Spørgeteknik og at give feedback
 • God mødeledelse, herunder strategi, planlægning og facilitering

Modul 3 – Situationsbestemt ledelse

Det er vigtigt at have motiverede medarbejdere, derfor får du værktøjerne til at skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet i din afdeling. Du får relevante ledelsesværktøjer, der er situationsbestemt og som giver dig kompetencer inden for uddelegering, ansvar og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders kompetencer og behov.

Modulet giver dig:

 • Hvad situationsbestemt ledelse egentlig er
 • At motivere, skabe trivsel og arbejdsglæde
 • Hvordan du engagerer dine medarbejdere
 • At bruge redskaber til at skabe handling og resultater
 • Hvordan du kan øge effektivitet og produktivitet uden at skabe stress og dårlig trivsel
Modul 4 – Konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Du får værktøjerne til at forstå, hvordan konflikter udvikler sig og dermed bliver du bedre til at indgå konflikthåndteringssituationer og gennemføre vanskelige samtaler. Derved lærer du også at genkende konflikter og deres reaktioner således, at du forebygger og løser konflikterne.

Modulet giver dig:

 • Indsigt i konflikters natur og hvordan de opstår
 • Indsigt i konflikttrappen og forskellige typer af konflikter
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Redskaber til den vanskelige samtale, herunder den adfærdskorrigerende samtale
Modul 5 – Innovations- og forandringsledelse

Din lederrolle er essentiel, når der sker forandring i virksomheden og endnu vigtigere er, at du formår at få dine medarbejdere med i forandringsprocessen. Du får indsigt i optimale funktionsbetingelser og lærer at igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Derudover bliver du også mere bevidst om din egen lederrolle i en forandringsproces.

Modulet giver dig:

 • Hvorfor det er så vigtigt at lytte til medarbejdernes ideer
 • Hvordan du vælger de bedste ideer
At skabe accept om den konstante forandring.

Pris og tilskud

Uddannelsen koster kr. 2.470,00 for AMU-målgruppen og kr. 7.724,00 for personer med en videregående uddannelse.

Tilskud
 
Læs om mulighed for tilskud i forbindelse med deltagelse i uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Hvem er i AMU-målgruppen?
Du hører til AMU-kursernes målgruppe, hvis du er faglært eller ufaglært. Hvis du har en videregående uddannelse, kan du også godt deltage, men du skal betale fuld pris for uddannelsen, og du kan ikke få løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse).

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på Efteruddannelse.dk, som er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Tilmeld dig på Efteruddannelse.dk

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Ledernes uddannelsesrådgivere, hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl om, hvilken uddannelse, der er den rette for dig.


Thomas ChristensenThomas Christensen
Uddannelseschef
Telefon: 3283 3392
E-mail: tch@lederne.dk

Video om uddannelsen

Se en kort video om, hvad deltagerne har fået ud af at gennemføre uddannelsen.