Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Samtaler der bringer dig videre

I løbet af et coachingforløb får du klarhed over dine grundlæggende værdier og fokus på områder, der styrker dit lederskab. 

Du opnår samtidig større gennemslagskraft og udvikler dine generelle lederkompetencer. Med LederCoaching® har du muligheden for at bryde med fastlåste mønstre og gennem ændret adfærd opnå bedre resultater i lederrollen. 

Coachingforløbet er et betalingsforløb. Vi tilbyder medlemmer af Lederne en specialpris. 

Fortæl mig mere

Hvorfor coaching?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man som leder søger coaching. Men et fællestræk er et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre. Det kan for eksempel være et ønske om større gennemslagskraft, bedre og stærkere relationer, større målopfyldelse eller fremme sin egen arbejdsglæde. Det er altid den person, der bliver coachet, som sætter agendaen.

Vores coaches

Coaches tilknyttet Ledernes Kompetencecenter er alle uddannede og certificerede efter internationale standarder akkrediteret af International Coach Federation (ICF). Vore coaches har alle en baggrund som ledere og har flere års erfaring som professionelle sparringspartnere og coaches for ledere på alle niveauer. Vores coaches indgår i et landsdækkende netværk og er enten fastansatte eller tilknyttet på opgavebasis.

Trine DilèngTrine Dilèng

ACPC, PCC er Adler Certified Professional Business Coach fra Adler International Learning Inc. i Canada. Uddannelsen er akkrediteret af The International Coach Federation (ICF) efter de strengeste internationale standarder.

Trine Dilèng har arbejdet mange år som leder i det private erhvervsliv – de seneste otte år som ledelsesrådgiver og coach hos Lederne. Gennem hele sin karriere har hun beskæftiget sig med ledelse, kommunikation og markedsføring – og hele vejen med dialog og udvikling af mennesker som omdrejningspunkt.

Trine Dilèng er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har foruden sin anerkendte internationale coach-uddannelse uddannet sig som stresscoach og konfliktrådgiver. Hun er såvel teoretisk som praktisk velfunderet og videreudvikler sig løbende inden for ledelse, kommunikation, coaching, stresshåndtering og mindfulness.

 

Praktiske oplysninger

LederCoaching® gennemføres i udgangspunktet som personlige møder hos Ledernes Kompetencecenter i København eller lokalt i samarbejde med i vores landsdækkende coach-netværk. Der er ligeledes mulighed for, at LederCoaching® kan foregå på din virksomheds adresse eller via telefon – eventuelt i kombination med personlige møder.

Priser

LederCoaching®-forløb tilrettelægges individuelt og kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængigt af dit behov. For at opnå det bedste udbytte anbefaler vi typisk et forløb på minimum 6 sessioner. Hver session er op til 1,5 times varighed.

Vi tilbyder klippekort med min. 10 sessioner samt specialpris til medlemmer af Lederne.

Ring på telefon 3283 3610 for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet. Du kan også skrive til ledercoaching@lederne.dk

Kontakt

Ring på telefon 3283 3610 eller skriv til ledercoaching@lederne.dk for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet.