Mit Lederne

Arrangementer

Temamøder: Hvor går grænsen?

Som et led i kampagnen "Hvor går Grænsen?" inviterer Lederne i samarbejde med branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet til temamøder om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen den 27. november i Kolding og 9. december i København. 

Hvert år oplever cirka 77.000 personer i Danmark at bliver udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. For den enkelte spænder konsekvenserne lige fra irritation og nedsat trivsel til depression, angst og PTSD, og for virksomheden øget sygefravær, lavere pro-duktivitet og forringet omdømme.

Al seksuel chikane er ulovlig, men hvornår er noget seksuel chikane? Vi har forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at vi på arbejdspladserne får talt om, hvilken adfærd der er acceptabel, og hvilken adfærd der ikke er.

Som et led i kampagnen ”Hvor går Grænsen?” inviterer Branchefællesskaberne For Arbejds-miljø i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet derfor til temamøder om seksuel chikane.

På temamøderne, der skal bidrage med viden og inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du møde nogle af Dan-marks absolut førende forskere og praktikere på området, ligesom du får mulighed for at af-prøve et nyt dialogværktøj udviklet som et led i kampagnen ”Hvor går grænsen?”.

Program

12.00 - 12.30 Registrering og sandwich

12.30 - 13.10 Hvad er seksuel chikane, og hvordan forebygges det på arbejdspladsen? Lektor, Ph.d. Eva G. Mikkelsen, Syddansk Universitet (Kolding) / Seniorforsker, ph.d. Ida E. H. Madsen, Det Nationale Forsknings- center for Arbejdsmiljø (København)

13.10 - 13.50 Seksuel chikane, lovgivning og tilsyn v/Psykologerne Patricia Pihl og Trine Gyldenhof Sneum, Arbejdstilsynet

13.50 - 14.10 Pause

14.10 - 14.50 God omgangstone hos Novo Nordisk A/S v/HR-udviklingschef Inge-Lise Holmslykke, Novo Nordisk A/S

14.50 - 15.30 Læg kortene på bordet – start dialogen og bryd tabuet! v/Arbejdsmiljøchef Lars Andersen, Lederne