Mit Lederne

Udvikling og karriere

Arrangementer

Hos Lederne tilbyder vi løbende konferencer, seminarer, gå-hjem-møder og andre arrangementer målrettet alle med interesse for ledelse.

Her finder du et overblik over de aktuelle arrangementer, som du kan tilmelde dig. 

Morgenmøder om digitalisering og ledelse
juni & september
Lederrollen er i hastig forandring. Digitalisering sætter nye krav til ledere og ledelse. Med afsæt i ekspertviden fra Ledernes Digitale Tænketank afholder vi en række morgenmøder, der skal give dig konkrete værktøjer og inspiration til din ledelsesgerning.
Læs mere
Fremtidens arbejdsplads, Lederkonference, Lederne, Konferencetour
Marts
Fremtidens arbejdsplads - Ledernes Konference Tour
På konferencen får du bl.a. indblik i de tendenser, der vil præge fremtidens arbejdsplads. Via inspirerende virksomhedscases får du bud på, hvordan du rekrutterer, leder og udvikler fremtidens medarbejdere, så de har lyst til at blive i jobbet. Afslutningsvis får du inspiration til, hvordan virksomheder kan forene profit med bæredygtighed og bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.
Læs mere
Følgeskab, Lederkonference, Lederne, Konferencetour
marts-maj
Følgeskab - Ledernes Konference Tour

Som leder har du en hektisk hverdag med mange opgaver, møder og medarbejderansvar, og der er samtidig en forventning fra omgivelserne om, at du går forrest og viser en klar retning for dine medarbejdere. Til konferencerne om følgeskab får du forskellige værktøjer og perspektiver på, hvordan du som leder arbejder målrettet med dig selv og dine omgivelser og skaber et stærkt følgeskab.

Læs mere
Bæredygtig ledelse, Lederkonference, Lederne, Konferencetour
april
Bæredygtig ledelse - Ledernes Konference Tour
På konferencen får du den nyeste forskning om ledelse med både hjerne og hjerte. Du får indblik i effektive og konkrete metoder og strategier til at lede dig selv og dine medarbejdere på en måde, der både skaber trivsel og bedre bundlinje. Du får også konkret inspiration til, hvordan virksomheder kan forene bæredygtighed og social ansvarlighed med en sund bundlinje.
Læs mere
Vinderteamets DNA, Lederkonference, Lederne, Konferencetour
april-maj
Vinderteamets DNA - Ledernes Konference Tour
Vi stiller skarpt på, hvilke styrker men også udfordringer, der kan forekomme ved teams præget af høj diversitet. Herudover får du indblik i konkrete erfaringer fra en organisation, som har arbejdet målrettet med at øge diversiteten hos dem.
Læs mere
Konference om seniorarbejdsliv
MAJ
Fremtidens seniorarbejdsliv
På grund af ændringer i befolkningens levetid og sammensætning har vi som samfund brug for, at vores seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet. Dette stiller virksomhederne over for en række udfordringer og dilemmaer. I samarbejde mellem BFA og Lederne stiller denne konference skarpt på, hvordan vi kan gøre et langt arbejdsliv attraktivt for både virksomheder og medarbejdere.
 
Læs mere
Danmarkskort

Lederne har 20 lokale afdelinger fordelt over hele landet. Her byder vi løbende på arrangementer for alle vores medlemmer. Se, hvad der sker tæt på dig.

Find din lokalafdeling