Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

HVORDAN MINDSKER VI RISIKOEN FOR STRESS? 

Vælg de tre områder, du synes er vigtigst – og se om resten af landet er enige.

Ledere har en nøglerolle, både i forebyggelsen og i håndteringen af stress. Derfor skal ledere have mere viden om stress gennem relevant uddannelse

Daglig dialog om opgaveløsningen forebygger stress. Medarbejder ved, hvad der forventes, og leder ved, hvordan det går med medarbejderen og opgaverne.

Gode relationer skaber trivsel og tillid. Det gør det lettere at opdage stress hos kolleger og lettere at søge hjælp, hvis man påvirkes af stress.

Fokus på trivsel forebygger stress. De forhold på arbejdspladsen, der skaber trivsel, forebygger nemlig også stress.

En stresspolitik viser ledelsens holdning til stress, hvad leder og medarbejdere skal gøre, hvis de opdager stress, og hvor de kan få hjælp.

Systematiske stressmålinger af medarbejderne giver arbejdspladsen mulighed for at gribe tidligt ind over for medarbejdere, der er påvirket af stress.

Mål, der kan nås, forebygger stress. Mål må gerne være ambitiøse, men de bør være realistiske og gerne løbende tilpasses de forandringer, der altid sker.

At være ramt af stress er ofte et tabu. Åbenhed om stress er helt nødvendig for, at alle på arbejdspladsen kan hjælpe de, der påvirkes af stress.

Det offentlige kunne tilbyde mere til de stress-sygemeldte og deres arbejdspladser. Både i forhold til fastholdelse af sygemeldte og stress-behandlingstilbud.

Kravene til medarbejdere i dag er høje. Derfor er det nødvendigt, at man på arbejdspladsen har robuste medarbejdere. Det er alles ansvar.

Du har valgt 0/3