Mærkesager

Det er udelukkende rederierne, der er i stand til levere maritime praktikpladser, men for at sikre og udvikle den nødvendige, kritiske masse af maritime kompetencer må samfundet, og ikke rederierne, dimensionere både antallet af uddannelsespladser og fordelingen af pladserne mellem maskinmester- og skibsførerstuderende.

Antallet af navigationsofficerer i den danske handelsflåde er faldet de seneste mange år (se fig. 1 nedenfor) samtidig med, at der optages færre og færre skibsførerstuderende på de maritime uddannelsesinstitutioner (se fig. 2 og fig. 3 nedenfor).

Det er derfor nødvendigt med flere navigatørstuderende, ligesom en gennemgribende modernisering af skibsføreruddannelsen er påkrævet. Den skal imødekomme det voksende behov for ledelse, forretningsforståelse og innovation og krav til viden om fremtidens teknologier i relation til fx kunstig intelligens, autonome skibe og den generelle digitalisering af skibsfartserhvervet.

Anbefalinger

• Frit optag på de maritime uddannelser.
• Mulighed for fleksibel praktik til søs, hvor praktikken kan deles mellem flere rederier.
• 150 dedikerede praktikpladser årligt til skibsførerstuderende.
• Gennemgribende reform/modernisering af skibsføreruddannelsen.
• Kvalitetsløft i det maritime uddannelsessystem.

Reetablering af arbejdsstyrken
Der er p.t. et efterslæb på omkring 300 nye, unge danske navigatører i den danske handelsflåde (se fig. 3), og det er nødvendigt med en diskussion om, hvor hurtigt arbejdsstyrken skal reetableres.