Omstrukturering i Lederne Søfart

Danske Lodser, der er en del af Lederne Søfart, skal have ny bestyrelse

20. oktober 2020

Bestyrelsen i Lederne Søfart har ekskluderet seks bestyrelsesmedlemmer i Danske Lodser, der er en forening i regi af Lederne Søfart.

De seks bestyrelsesmedlemmer er blevet ekskluderet med baggrund i organisationsfjendtlig virksomhed.

Eksklusionen sker med virkning fra tirsdag 20. oktober 2020.

”Enkeltpersoner i Danske Lodser modarbejdede aktivt foreningens fælles mål og arbejdede aktivt på at få medlemmer til at forlade foreningen. De seks bestyrelsesmedlemmer spredte usande rygter for at så mistillid til foreningens værdier. Det kan vi selvfølgelig ikke være tjent med, og Lederne Søfarts bestyrelse har derfor taget de nødvendige skridt og ekskluderet de seks medlemmer. På længere sigt vil det frigive ressourcer, som tidligere har været brugt på at håndtere dette,” siger Niels Bergkvist Hansen, bestyrelsesformand i Lederne Søfart.

Hvor stiller det Danske Lodser?

Danske lodser er en integreret del af Lederne Søfart, og der vil senest på Danske Lodsers ordinære årsmøde i 2021 blive valgt en ny bestyrelse. Frem til årsmødet vil en arbejdsgruppe, bestående af talsmænd fra flere af lodserierne, varetage Danske Lodsers opgaver.

Lederne Søfart er til for alle maritime ledere og specialister med afsæt i nautiske uddannelser. Med baggrund i foreningens lange erfaring og unikke kompetencer inden for det maritime fagområde, vil Lederne Søfart fortsat fokusere på specifik service, individuelt såvel som kollektivt.

Som en overenskomsts-bærende dimittendforening for maritime ledere følger Lederne Søfart medlemmerne hele vejen igennem deres maritime karriere, fra skolen og ind i deres otium.

”Det er vigtigt for Lederne Søfart, at der er plads til alle, samt at alle medlemmer føler sig hørt. Det har hverken gavnet lodserne eller fællesskabet, og dermed foreningens muligheder for at bistå det enkelte medlem, at Danske Lodser har isoleret vores lods-medlemmer fra vores dygtige sagsbehandlere og rådgivere. Jeg ser nu frem til at kunne tilbyde vores medlemmer fuld valuta for deres kontingentkroner. For at håndholde processen hele vejen igennem, har vi allerede planlagt to informationsmøder specifikt for lods-medlemmer” siger Sune Blinkenberg

For yderligere oplysninger kontakt kommunikations – og pressechefchef Ina Bjerregaard, på 2065 2114, mail ib@ledernesoefart.dk