Jeppe la Cour

Skrevet og kureret af Martin Sass Berntsen

Ny bestyrelsesformand hos Lederne Søfart

Lederne Søfarts bestyrelse har valgt Niels Bergkvist Hansen som ny mand ved roret for den hæderkronede forening – og for første gang i foreningens historie foregik valget på et onlinemøde.

11. maj 2020

Den nye bestyrelsesformand, Niels Bergkvist Hansen, er skibsfører hos TORM A/S og er uddannet fra Marstal Navigationsskole med afgangseksamen i juni 1990. Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet oven på organisationsændringerne.

”Jeg kommer ind som formand i en situation hvor, tingene er på plads efter en meget stor omvæltning. Jeg er også klar over, det har været et langt, sejt træk, og at sekretariatet har knoklet med at færdiggøre de store organisationsændringer. Sekretariatet er stort set fuldtalligt og medlemsservice er på plads, så nu glæder jeg mig til at være med til at fastlægge kursen for foreningen,” siger Niels Bergkvist Hansen.

Samarbejde er nøglen
Han er stor fortaler for samarbejde og vil arbejde for at fortsætte en kurs med godt samarbejde med arbejdsgiverne, få flere gode tilbud til medlemmerne samt sørge for større indflydelse i den maritime verden. ”Vi skal i højere grad vise vores medlemmer, hvad de får via forening og samarbejdspartnere, herunder forsikring, indkøbsforening og fagligt, maritimt fællesskab,” siger Niels Bergkvist Hansen.

Foreningen skal bestå
Han meldte sig under fanerne for tre år siden. ”Der var ganske få, der meldte sig til bestyrelsesarbejdet i en årrække – det er der for øvrigt stadigvæk. Derfor må jeg gøre min del efter at have været menigt medlem i 25 år. Jeg blev valgt ind i 2017 og er på valg igen i 2021 – hvor jeg naturligvis stiller op en gang til,” siger Niels Bergkvist Hansen og tilføjer: Som nyvalgt formand for den organisation, der organiserer det største antal søfarende på DIS,  giver det god mening med et godt samarbejde med de andre organisationer og brancheorganisationer.” Niels Bergkvist Hansen er 52, gift samt har to børn.

Foreningen vil være vært for en reception for den nye formand, når vi atter må forsamles flere end 10 personer. Invitationer vil blive sendt i god tid.

 
Niels Bergkvist Hansen