Jeppe la Cour

Skrevet og kureret af Martin Sass Berntsen

Midlertidige aftaler skal modvirke afskedigelser

Covid-19 giver problemer på mange af Lederne Søfarts medlemmers arbejdspladser. Foreningen arbejder intenst sammen med Scandlines, ForSea og Molslinjen om midlertidige aftaler, der skal modvirke afskedigelser i kølvandet på pandemien. Også internationalt volder besætningsskifte problemer ved lukkede grænser og risiko for karantæne

19. marts 2020

Covid-19 har reduceret antallet af passagerer i færgerne mellem Danmark og hhv. Sverige og Tyskland, og Lederne Søfart har de seneste dage arbejdet tæt sammen med Scandlines, ForSea og Molslinjen om midlertidige aftaler baseret på de hjælpepakker, regeringen har sendt ud, og som skal imødekomme den reducerede aktivitet i forlængelse af corona-krisen.

”Trods en lang række tiltag, er der ingen tvivl om, at situationen er alvorlig, og at der er behov for at fravige vores overenskomster, således at vi sammen kan komme igennem denne særlige situation uden tab af arbejdspladser,” siger Sune Blinkenberg, direktør i Lederne Søfart:

”Vi forventer, aftalerne er på plads senest den 18. marts. Aftalerne bliver indgået for at undgå afskedigelser på navigatørsiden, vi er meget løsningsorienterede og arbejder på fuld kraft for at sikre beskæftigelsen i de tre færgerederier.”

STATUS I FÆRGEREDERIERNE:

Scandlines: her opretholdes tre-færgers-drift på Rødby-Puttgarten. Den fjerde færge er på værft og forventes tilbage den 26. marts. Hvorvidt denne færge indsættes i drift eller holdes som standby afventer situationen. Der neddrosles markant, idet der ikke er passagerer, men kun fragt og gods der overføres.

Gedser-Rostock: Hvad der kommer til at ske her er ikke kendt, men den ene færge oplægges.

Molslinjen: reducerer fra tre færger til en på Kattegatoverfarten, mens man på Bornholmslinjen afventer, da meget afhænger af, om Sverige lukker grænsen. Derudover overvejes muligheden for at opgradere Køge-Rønne med Povl Anker, som ligger som standby færge.

Nedskæringer på øvrige overfarter er under forhandling med myndighederne. Status er endnu ikke kendt.

Mercandia IV: bliver oplagt, og de ansatte sendes hjem på frihed. MERCANDIA IV er et selvstændigt selskab og er omfattet af regeringens hjælpepakke. De nærmere betingelser er endnu ikke forhandlet på plads.

PROBLEMER VED BESÆTNINGSSKIFTE:

Vores sekretariat har været i kontakt med en lang række af vores aftaleparter for at forstå de overordnede problemstillinger uden for landets grænser. Her meldes ikke om umiddelbart nedgang i ordrebøgerne, men besætningsskifte er begyndt at volde problemer.

På den korte bane er udfordringen at få søfolkene til og fra skibene uden at udsætte dem for unødig smitterisiko og samtidigt sørge for, at de ikke ender i karantæne.

På den lidt længere bane er bekymringen, at rejsemulighederne bliver så begrænsede, at det ikke bliver muligt at skifte besætningerne og, at der bliver sat så mange søfolk i karantæne, at der ikke er afløsere nok.

Også her er Lederne Søfart klar til at finde løsningerne sammen med vores medlemmer og rederierne.

LODSOMRÅDET:

Hos DanPilot fortsætter man med at servicere skibsfarten som en del af den kritiske infrastruktur. Der er umiddelbart iværksat tiltag for at begrænse smitterisikoen over for lodserne.

STATUS PÅ HAVNE:

Selvom Danmark næsten er lukket ned, er danske havne åbne og bidrager til at opretholde forsyningerne til Danmark. Det oplyser brancheorganisationen Danske Havne, der dog gør opmærksom på, at alt sker med højeste respekt for myndighedernes anvisninger for at begrænse smitte.

Brancheorganisationen fortæller, at der er forretningsområder, der er ramt – såsom krydstogter og passagersejladser, da formålet med disse ikke betragtes som anerkendelsesværdige, men at kritisk og nødvendig drift opretholdes under de aktuelle omstændigheder.

ØFÆRGERNE:

- Øfærgerne er vital infrastruktur, og de sejler foreløbig og stort set efter fartplanerne. Alle de generelle regler for forebyggelse af smittespredning af covid 19 gælder selvsagt også på ø-færgerne, siger Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder i Færgesekretariatet.

Overfartsleder Rune Karstoft Nilsson, Sejerøfærgen i Kalundborg Kommune:

”Passagerantallet er blevet reduceret fra 146 så man ikke tager mere end 48 personer med pr. overfart, og billetten skal være booket og betalt på forhånd, da der ikke bliver billetteret på færgen.

- Besætningen holder afstand til passagerne, spritter overflader af og vasker hænder. Der byttes ikke personale fra hold til hold for at undgå smittespredning internt.

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE

”Lederne Søfart opfordrer medlemmerne til at kontakte deres talsmænd, foreningen eller få information på foreningens hjemmeside, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i den aktuelle situation. Selvom vores sekretariat også er ramt af restriktionerne og hovedparten af vores jurister og sagsbehandlere arbejder hjemmefra, så bestræber vi os fortsat på at give den enkelte et svar inden for 24 timer,” siger Sune Blinkenberg.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Sune Blinkenberg. Telefon 2335 2239, mail sb@ledernesofart.dk, eller Ina Bjerregaard, telefon 2065 2114, mail ib@ledernesoefart.dk