Varsling om ledige lejemål

Varsling om ledige boliglejemål til i Navigatørenes Hus, Havnegade 55.
København.

22. marts 2022

I andet kvartal 2022 vil to boliglejemål på ca. 205 m2 samt et lejemål på 110 m2 være ledige til udlejning i ejendommen Navigatørenes Hus.

Ligeledes forventes de tre nye tagboliger på 5 sal, at være klar til udlejning i 4 kvartal 2022. Disse boliger forventes, at blive på henholdsvis ca. 163 m2, 131 m2 samt 91 m2.

Opmærksomheden henledes på, at der bopælspligt efter gældende lovgivning.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt, at holde hund, kat eller andre dyr i lejemålet.

Udlejning sker ligeledes efter gældende lovgivning.

Såfremt ingen er interesseret udbydes pågældende lejligheder på det frie boligudlejningsmarked.

Er man interesseret i et af disse boliglejemål med oplysning omkring placering, størrelse, depositum, husleje, aconto varme og antennebidrag, rettes henvendelse til: 

CEJ Ejendomsadministration A/S
Kundechef Lene Søgaard Olesen, lso@cej.dk , Administrator Lua Palmberg, lpa@cej.dk