Referat Ordinær Generalforsamling

Referat fra Lederne Søfarts ordinære generalforsamling 2022. 

28. marts 2022

Her kan du hente referatet fra Lederne Søfarts ordinære generalforsamling 2022.