Medlemmerne skal til urafstemning

Medlemmerne i Lederne Søfart skal til urafstemning om hvorvidt foreningen fortsat skal være en del af Ledernes Hovedorganisation (LHO) og enten stå alene eller meldes ind i en anden organisation. Det var resultatet efter en tæt afstemning og livlig debat om foreningens fremtid til den ordinære generalforsamling 11. marts. 

 

28. marts 2022

”Når forslaget henviser til ”et andet relevant samarbejde” spørger de reelt, om Lederne Søfart skal lægges ind under Metal Maritime/CO Søfart. Bestyrelsen mener ikke vi skal stå alene eller være en del af Metal Maritime,” siger formand Niels Bergkvist Hansen. 

”Vi er den største forening af sejlende søfolk, og vi har ikke brug for at få en lillebror ind i et forhandlingsfællesskab,” tilføjer næstformand Jens M. Sørensen. 

Oprindeligt havde to medlemmer stillet forslaget op som et enkelt ja/nej spørgsmål om hvorvidt Lederne Søfart skulle meldes ud af LHO, men til selve generalforsamlingen blev der stillet et ændringsforslag.

Der skulle derfor første stemmes om, hvorvidt generalforsamlingen skulle stemme for det originale forslag, eller ændringsforslaget. Det endte med, at der blev stemt om ændringsforslaget, som lød:
”Det pålægges Lederne Søfarts bestyrelse:
At melde foreningen ud af Ledernes Hovedorganisation inden den 31. december 2022 på gældende vilkår, dog hurtigst muligt, samt
Undersøge og redegøre for mulighederne for eventuel optagelse i et andet relevant samarbejde, eller om foreningen medlemmer er bedre tjent alene som brancheorganisation.

Denne redegørelse skal fremlægges før næste generalforsamling og indgå som et afstemningspunkt for andenbehandling af spørgsmålet på generalforsamlingen i 2023.”

Livlig debat

Forud for den ordinære del af generalforsamlingen havde bestyrelsen fortalt om medlemsfremgang for første gang i årtier, en genopretningsplan for økonomien og mere politikudvikling, der blev taget godt imod af tilhørerne. 

”Jeg har fuld forståelse for, at nogle medlemmer ikke oplever, at de har fået den service de ønskede eller at kommunikationen har været mangelfuld siden vi blev en del af Ledernes Hovedorganisation. Det tog længere tid end forventet at få det nødvendige udbytte af skiftet, men vi kan se, at vi nu er på ret kurs. Tilfredsheden med rådgivningen er på vej op, vi får flere medlemmer, kommunikationen er ved at være på skinner og vi er tæt på at ansætte en ny direktør. Vi står stærkest hos Lederne, hvor vi har fuld selvstændighed. Hvis vi blev en del af Dansk Metal ville vi blive underlagt deres dagsorden,” siger formanden. 

Per Gravgaard, tidligere mangeårig medarbejder i sekretariatet, menigt medlem og nuværende ansat i Metal Maritime fremlagde det længste argument for det forslag, der blev stillet, og kommunikerede en del kritik af den nuværende og tidligere bestyrelser. 

”Jeg har personligt på flere seminarer gjort opmærksom på, at medlemskabet i Ledernes Hovedorganisation ikke er det rigtige. Her tænker jeg ikke på de kvalitetsmæssige leveringer og ydelser, som Lederne gør, for det gør de godt. Det er jeg helt enig i. Problemet er bare, at alle de andre er medlem af fagbevægelsens hovedorganisation, og det er Ledernes Hovedorganisation ikke, og derfor bliver vi holdt udenfor,” sagde han bl.a. som del af sit kvarter-lange indlæg, og fremlagde desuden sine synspunkter om den tabte DIS-skattesag for ti år siden og fusionen af rederiforeningerne i 2018.

Den nuværende bestyrelse mener, at Lederne Søfarts politiske indflydelse er lav, fordi foreningen ensidigt fokuserede på DIS-skattesagen og ikke har søgt dialog, men kun har været kritisk. Den tilgang er ændret, og har intet med medlemskabet af Ledernes Hovedorganisation at gøre. 

En del af medlemmerne havde fået omkring 40 fuldmagter, og det gjorde udfaldet. Det endelige stemmetal lød på 56 for og 54 imod, mens to undlod at stemme. 
Fordi så stor en beslutning ikke bør tages af en lille minoritet af de samlet mere en 2300 aktive medlemmer, besluttede bestyrelsen med det samme at få generalforsamlingens beslutning sendt til urafstemning blandt alle medlemmer. 

Tidsrammen for urafstemningen bliver helt fastlagt til Lederne Søfarts kommende bestyrelsesmøde, men forventes at blive omkring midten af maj. Lederne Søfart vil kommunikere yderligere om fordele og omkostninger ved at være en del af LHO forud for afstemningen og invitere til dialog blandt medlemmerne.