Livlig generalforsamling i København

Lederne Søfarts medlemmer både grinte, lyttede, debatterede og råbte i løbet af det otte timer lange program. Der var nyheder om første medlemsfremgang i årtier, politik-workshops, en dramatisk afstemning og forsoningsøl (og rom) til sidst. Den efterfølgende evaluering viste stor tilfredshed med arrangementet, men med plads til forbedringer.

”Vi kedede os ikke, det er helt sikkert. Det var et brag,” siger Lederne Søfarts formand, Niels Bergkvist Hansen.

Forud for den ordinære del af generalforsamlingen havde bestyrelsen fortalt om medlemsfremgang for første gang i årtier, en genopretningsplan for økonomien og mere politikudvikling, der blev taget godt imod af tilhørerne.

”Det var lige den slags generalforsamling vi havde håbet på. Der blev diskuteret politik! Bølgerne gik højt nogle gange, men der var masser af substans. Og den feedback vi efterfølgende har fået viser klart, at det samlede program var en succes,” siger næstformand Jens M. Sørensen, og henviser til at tidligere generalforsamlinger var mere formelle, og relativt få medlemmer deltog.

Af de åbne kommentarfelter i den efterfølgende evaluering fremgår det, at det især er beliggenheden og valget af konferencested samt workshops og det sociale samvær, som flest respondenter nævner som positivt.

Mette Stimpel Stenled, teamchef og advokat i Lederne, præsenterede arbejdet med henvendelser fra medlemmerne. Hun forklarede processen når medlemmerne ringer ind til en af de tre maritime eksperter og opfordrede alle til at gøre brug af deres ekspertise. Ved at bruge MitLederne eller telefonen til at kontakte Lederne, sikrer det at alle får en tilbagemelding indenfor 24 timer og at medlemmernes personfølsomme oplysninger er beskyttet efter den gældende lovgivning.

Herefter præsenterede PFA mulighederne som kunde, og der blev opfordret til et årligt tjek af pensionen, ligesom tjek af ens bil.

Udvikling af ny politik

Alle deltagere var med i en af fire grupper, hvor der blev diskuteret fire af Lederne Søfarts mærkesager: Arktis, Pirateri, Grøn Skibsdrift og Diskrimination.

Diskussionerne gik bl.a. på om navigatører kunne få kurser i bæredygtig skibsdrift og om foreningen kunne rejse de dilemmaer, hvor lovgivningen bliver fjollet i praksis? Kunne foreningen arbejde for bedre iskurser? Og var det muligt at skabe bedre og bredere rekrutteringsmuligheder ved at forbedrede rammevilkår ift. sejltid – fordi mange yngre mænd og kvinder ikke ønsker at være væk fra deres børn i lang tid.

Flere meldte sig til at blive en del af foreningens fremtidige politikudvikling på de forskellige områder, og der er plads til endnu flere engagerede medlemmer.

Livlig debat

Til selve den ordinære generalforsamling gik bølgerne til tider højt. Formanden indledte med bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

”Som formand kan jeg berette, at foreningens genopretning forløber planmæssigt. Vi har overstået første år af ’Sejlplan 2025’, der blev vedtaget i 2021. Tilfredsheden med den juridiske rådgivning er på vej op, vi er i gang med samtaler for at få ansat en ny direktør, staben i sekretariatet er på plads og samarbejdsaftalen med Ledernes Hovedorganisation har været til eftersyn,” sagde Niels Bergkvist Hansen.

”Målsætningen er først at stabilisere vores økonomi, og dernæst at sikre en solid medlemstilgang, så foreningen får en sund økonomi. Det vil vi opnå, ved sikre god rådgivning og udvikle vores ti politiske mærkesager,” sagde han blandt andet.

Dernæst blev foreningens regnskab gennemgået af revisoren, de spørgsmål, der blev stillet fra salen, blev gennemgået, og regnskabet blev godkendt.

Det eneste indkomne forslag gav anledning til meget debat, bl.a. fordi stillerne kom med et ændringsforslag, som generalforsamlingen besluttede der skulle stemmes om i stedet for. Det gik på, at foreningen skal meldes ud af Ledernes Hovedorganisation og at bestyrelsen inden næste generalforsamling skal redegøre for om optagelser i et andet relevant samarbejde eller skal stå alene (se nyhed om Urafstemning for detaljer).

Per Gravgaard, tidligere mangeårig medarbejder i sekretariatet, menigt medlem og nuværende ansat i Metal Maritime fremlagde det længste argument for det forslag, der blev stillet, og kommunikerede en del kritik af den nuværende og tidligere bestyrelser.

”Jeg har personligt på flere seminarer gjort opmærksom på, at medlemskabet i Ledernes Hovedorganisation ikke er det rigtige. Her tænker jeg ikke på de kvalitetsmæssige leveringer og ydelser, som Lederne gør, for det gør de godt. Det er jeg helt enig i. Problemet er bare, at alle de andre er medlem af fagbevægelsens hovedorganisation, og det er Ledernes Hovedorganisation ikke, og derfor bliver vi holdt udenfor,” sagde han bl.a. som del sit kvarter-lange indlæg, og fremlagde desuden sine synspunkter om den tabte DIS-skattesag for ti år siden og fusionen af rederiforeningerne i 2018.

Den nuværende bestyrelse mener, at Lederne Søfarts politiske indflydelse er lav, fordi foreningen ensidigt fokuserede på DIS-skattesagen og ikke har søgt dialog, men kun har været kritisk. Den tilgang er ændret, og har intet med medlemskabet af Ledernes Hovedorganisation at gøre.

En del af medlemmerne havde fået omkring 30 fuldmagter og det gjorde udfaldet. Det endelige stemmetal lød på 56 for og 54 imod, mens to undlod at stemme.

Bestyrelsen er imod

Bestyrelsen besluttede, som det allerede var blevet meldt ud, at forslaget blev sendt til urafstemning blandt alle medlemmerne.

”Bestyrelsen mener enstemmigt, at samarbejdet med Lederne skal fortsætte. Vi har påvist fremdrift og medlemsfremgang for første gang i årtier, og en økonomisk genopretningsplan efter foreningens fond og strejkekasse er blevet udhulet af underskud år efter år. Den lille gruppe af personer, der står bag det her forslag, har endnu ikke meldt ud, hvad deres alternative plan er. Men alt tyder på, at hensigten er at få foreningen over i Metal Maritime, hvilket vil indskrænke foreningens frihed markant,” siger formand Niels Bergkvist Hansen efterfølgende.  

”Jeg synes det er uærligt, at stillerne af forslaget ikke melder rent ud, at de ønsker vi skal over i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), men det blev tydeligt til generalforsamlingen. Det skulle de have sagt inden vi mødtes, så folk kunne stemme om det, der var den reelle hensigt. Det er OK at have det synspunkt, men så lad os få det frem i lyset,” siger næstformand Jens M. Sørensen. 

”Hvem er I, og hvad vil I? Hvis I vinder denne afstemning, hvem skal så gøre det? Hvordan skal det gøres? Og hvornår?” spørger han, og opfordrer stillerne af forslaget til at fremlægge en konkret plan. 

Tidsrammen for urafstemningen bliver helt fastlagt til Lederne Søfarts kommende bestyrelsesmøde, men forventes at blive omkring midten af maj. Lederne Søfart vil kommunikere yderligere om fordele og omkostninger ved at være en del af LHO forud for afstemningen og invitere til dialog blandt medlemmerne.

Det samlede referat af den ordinære generalforsamling kan hentes på Lederne Søfarts hjemmeside

Grøn skibsfart, rom og gode grin

Som følge af at generalforsamlingen skulle diskutere ændringsforslaget, og stemme om det, og pga. det lange indlæg, gik den ordinære generalforsamling lidt over tid, men resten af underholdningen blev eksekveret som planlagt.

Som opfølgning på dagens politiske debat, havde foreningen inviteret Andreas Nordseth, direktør for Søfartsstyrelsen, der gav et spændende overblik over fremtidens grønne skibsfart. Han talte både om den politiske virkelighed, og kravet til skibsfarten om decarbonisering, men også om de udfordringer der er, f.eks. på det tekniske område.

Det var tydeligt på deltagerne, at det gjorde godt at få grinet sammen efter den lange debat.

Linda P. skuffede ikke, og der var absolut ingen grænser for hvilke emner der blev lavet sjov med, så de grovkornede jokes vil ikke blive refereret her.

På grund af ændringsforslag mv. under den ordinære generalforsamling blev underholdningen lidt forsinket, men forsamlingen nåede at få en introduktion til romproduktion og tre særlige romflasker deltagerne kunne smage på, bl.a. en Plantation Jamaica 2007 lagret på bourbonfade, cognacfade og sauternesfade.

Da hele programmet var slut, drønede forsamlingen ud for at få smagt på rom, spist og drukket øl. Efter den værste sult og tørst var slukket, blev der talt rundt om bordene, også imellem dem, der havde været uenige, og debatten fortsatte – også på værtshus til klokken sent.

Bestyrelsen og sekretariatet glæder sig til generalforsamlingen i 2023, og håber på endnu flere fremmødte medlemmer.

28. marts 2022