Lederne Søfarts årsberetning og generalforsamling

Foreningen har publiceret bestyrelsens årsberetning for 2021 forud for generalforsamlingen den 11. marts. Beretningen giver et overblik over foreningens aktiviteter i 2021. Samtidigt fremgår en række målsætninger og initiativer for fremtiden som et led i Sejlplan 2025. 

25. februar 2022

”Lederne Søfart har i løbet af 2021 taget store skridt frem mod at være den forening, som bestyrelsen er gået til valg på. Tilfredsheden med den juridiske rådgivning er steget, bemandingen i sekretariatet er på plads, og samarbejdsaftalen med Ledernes Hovedorganisation har været til eftersyn. Næste skridt er at sikre medlemstilgang, bæredygtig økonomi og politisk indflydelse,” skriver formanden.

Beretningen er publiceret sammen med Årsrapporten for regnskabsåret 2020/2021 forud for Lederne Søfarts generalforsamling den 11. marts. Bemærk, at den ordinære generalforsamling er åben for alle medlemmer. Resten af arrangementet krævede tilmelding pga. planlægning, og tilmeldingen er lukket, med mindre der kommer afbud. Kontakt sekretariatet for information.

Et forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen har haft til hensigt, at beretningen skulle besvare langt hovedparten af de mange relevante spørgsmål, der er kommet til foreningens drift. Under selve generalforsamlingen er der lagt ekstra spørgetid ind i forhold til tidligere generalforsamlinger, så der er tid til opfølgende spørgsmål.

Det færdige program for generalforsamlingen er også tilgængeligt. Der kom et forslag til generalforsamlingen, der gik på udmelding af Ledernes Hovedorganisation (LHO). Det forslag har bestyrelsen valgt skal sendes til urafstemning.

”Sammenlægningen med LHO var en demokratisk beslutning, hvor 47 % af medlemmerne deltog i en urafstemning i 2018. Hele 94 % stemte ja til at alliere sig med LHO. Derfor er det bestyrelsens vurdering, at et forslag om udmeldelse af LHO, eller sammenlægning med andre foreninger, også skal til urafstemning. Da et forslag om udmelding er blevet bragt op til generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet, at det skal lægges ud til urafstemning. Det var medlemmerne, der bestemte direkte, at vi skulle med i LHO, derfor skal det også være dem, der afgør, om vi bliver eller forlader samarbejdet igen. I forbindelse med denne afstemning vil der komme yderligere materiale omkring de to scenarier,” skriver formanden i beretningen.

Indkommet forslag til punkt seks:

”Ophævelse af Lederne Søfarts sammenlægning med Ledernes Hovedorganisation” 
Dette punkt sættes til afstemning: 
Skal Lederne Søfart ophæve sammenlægningen med Ledernes Hovedorganisation? (Ja - Nej afstemning) 
 

Den ordinære del af generalforsamlingen afholdes den 11. marts kl. 14.45 – 16.00 hos CPH Conference, DGI Byen, Tietgensgade 65, 1705 København V.

 

Hent Beretning

Hent Årsrapport