Rammer for chikaneundersøgelse er fastsat

Rammerne for undersøgelsen om chikane og mobning til søs er blevet offentliggjort af Erhvervsministeriet. 

 

16. august 2022

”Undersøgelsen skal omfatte både danske og udenlandske søfarende og skal tilrettelægges, så der kan dannes et repræsentativt billede af karakteren og omfanget af chikane og mobning på danske skibe. Der skal tages højde for, at chikane og mobning kan omfatte seksuel chikane, racisme, diskrimination af religion, kulturel baggrund, seksuel orientering mm. Undersøgelsen gennemføres af en ekstern part, som har den relevante faglige forståelse af sektoren og dens arbejdsmiljø, herunder psykisk arbejdsmiljø til søs,” skriver ministeriet. 

Det fremgår også, at undersøgelsen vil omfatte langfart, nærfart, offshore-sektoren samt færge- og passagerfart. 

Men undersøgelsen foregår, vil den være fortrolig, bl.a. af hensyn til de berørte personer. 

Lederne Søfart er, sammen med en lang række andre organisationer, herunder fagforeninger, KL og Danske Rederier, en del af erhvervets følgegruppe.