Vil du med i et maritimt netværk?

Fra efteråret 2021 vil det være muligt at oprette maritime netværksgrupper særligt for Lederne Søfarts medlemmer. Alle netværksgrupper bliver ledet af deltagerne – med en netværksleder – og de er gratis at deltage i

02. august 2021

For at komme godt i gang med de nye netværksgrupper, har vi brug for dine input…

 

Vi opfordrer til, at alle medlemmer, der er interesserede i at deltage i en maritim netværksgruppe, bruger linket nederst og tilkendegiver, om, der er interesse for netværksgrupperne.

Det giver desuden mulighed for at præge planlægningen af netværksgrupperne ved at besvare en række spørgsmål om dit arbejde, din stilling, sø eller land, dine interesseområder etc.

 

Rent teknisk er vi interesserede i at høre fra jer, der sejler – fordi vi gerne vil finde en form, hvor I også kan deltage. Enten virtuelt fra søen – ellers ved, at vi gør det muligt at ’komme, når man kan’ … uden mødepligt.

Vi søger også medlemmer, der ønsker at uddanne sig til netværksledere. (Se nedenfor) 

Bliv netværksleder

Alle netværksgrupper i LederNetværk og i MaritimeNetværk ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling. At være netværksleder omfatter forberedelse, gennemførelse og opfølgning på mødet, eksempelvis:

Alle netværksgrupper i LederNetværk og i MaritimeNetværk ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling. At være netværksleder omfatter forberedelse, gennemførelse og opfølgning på mødet, eksempelvis:

  • Planlægning af mødet (hvor, hvem, hvad og hvordan)
  • Afvikling af mødet (invitationer, mødeledelse og facilitering)
  • Feedback (hvad gik godt, hvad kan forbedres, hvad tager vi med til næste gang)

Det forventes, at du skal bruge en time til forberedelse i forbindelse med hvert netværksmøde, der typisk varer tre timer, men opgaverne i netværksgruppen løses i et fællesskab. Møderne går således på skift mellem netværksgruppens medlemmer, der skiftes til at lede netværksmøderne, enten hos egen virksomhed eller virtuelt.

En netværksgruppe afholder typisk seks til otte netværksmøder om året.

Er du interesseret i at blive netværksleder, så skriv til os på netvaerk@lederne.dk

Netværk for netværksledere

Som netværksleder får du gratis adgang til vores netværk for netværksledere. Her bliver du trænet i at facilitere, lede og udvikle et netværk. Og du får mulighed for at sparre, dele din viden og erfaringer med andre netværksledere på tværs af landet. Du modtager også vores Netværksmappe, der indeholder en række forskellige værktøjer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og følge op på netværksmøderne. 

LederNetværk

LederNetværk er Ledernes eksisterende netværk. Her møder du ledere på alle niveauer fra alle typer af virksomheder og organisationer.

Når du engagerer dig i et netværk, får du mulighed for at skabe professionelle relationer, og du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Fælles for alle netværksgrupperne er, at samtlige deltagere er ledere i deres daglige virke, og at grupperne har ledelse som fagligt omdrejningspunkt.

Du finder de eksisterende netværk her: Lederne.dk – her er en side med netværk, fordelt geografisk og på emner.

Spørgeskema