Talspersoner har nøglerolle i at hjælpe dig

Både i forhold til behandlingen af medlemmernes enkeltsager og i ok-forhandlingerne spiller talspersonerne en meget betydningsfuld rolle, understreger Lederne Søfarts jurister.

07. december 2021

Ofte, når juristerne hos Lederne Søfart skal varetage interesser for dig og de øvrige medlemmer af Lederne Søfart, spiller talsmændene en stor og positiv rolle. Og juristerne har stor respekt for den viden, erfaring og forhandlingsevne, som talspersonerne kan bidrage med.

Det fastslår Mette Stimpel Stenled, der er teamchef og advokat i Ledernes juridiske afdeling.

”Talspersonerne har en ekspertviden og en kæmpestor erfaring, som kommer både medlemmerne og os som jurister til gode både i enkeltsager og under overenskomstforhandlinger,” siger Mette Stimpel Stenled.

I forhold til medlemmers enkeltsager kan talspersonerne blandt andet være til hjælp, når der er uenighed med en arbejdsgiver om planlægning af arbejdstid for eksempel i de perioder, hvor medlemmet er ude at sejle.

”Det kræver meget ekspertviden at forstå, hvordan arbejdstiden konkret kan planlægges til begge parters tilfredshed, og i de situationer har vi stor glæde af talspersonerne. De er også fremragende forhandlere, hvilket vi blandt andet har oplevet på overenskomstniveau, hvor det er en fordel, at alle omkring bordet kender og forstår de udfordringer, medlemmerne møder i dagligdagen,” siger Mette Stimpel Stenled.

Under de igangværende overenskomstforhandlinger har Lederne Søfart netop gjort en ekstra dyd ud af at få talspersonerne mere på banen.

Og det er én af forklaringerne på, at det er lykkedes de erfarne jurister at opnå nogle rigtig gode resultater i de afsluttede overenskomstforhandlinger tidligere på efteråret og et solidt udgangspunkt for de igangværende forhandlinger.

Professionel og pragmatisk tilgang
Mette Stimpel Stenled understreger, at udgangspunktet for de tre jurister med særlig stor viden om det maritime område, som rådgiver dig og de øvrige medlemmer af Lederne Søfart, altid er at finde den bedste løsning for medlemmerne.

Altså skal juristerne ikke kun rådgive medlemmerne om de juridiske forhold men også om risici og løsningsmuligheder, hvilket særligt gør sig gældende ved konflikter i eksisterende ansættelsesforhold.

”Vi har altid en professionel, saglig og pragmatisk tilgang til tingene, og vi går efter at finde gode løsninger på både kort og langt sigt. Vi lægger stor vægt på at have et godt samarbejde og forhandlingsmiljø med arbejdsgiverne og arbejdsgiverorganisationerne, idet dette netop sikrer, at vi kan indgå i dialoger om løsninger og dermed kan løse konflikterne på den bedst tænkelige måde for medlemmerne. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at rejse krav, er organisationerne således også bekendte med, at kravene er rejst på et sagligt og stærkt juridisk fundament,” siger Mette Stimpel Stenled.

Blandt de forhold, medlemmerne af Lederne Søfart typisk får juridisk bistand til, er tilrettelæggelse af arbejdstid, skattetekniske forhold og tvister vedrørende afholdelse af ferie – men der bliver eksempelvis også givet juridisk hjælp i forbindelse ansættelser og afskedigelser.

Brug for assistance?

RING tiL JURISTERNE

Det er vigtigt for os at være tilgængelige. Derfor kan du ringe til vores jurister mandag til fredag mellem kl. 9-15 på tlf. 3345 5565.