Seneste nyt om indefrosne feriepenge

Som det nok er de fleste bekendt, har navigatører på færgeområdet skullet have deres indefrosne ferie via Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Lederne Søfart valgte i sin tid ikke at indgå en aftale om udbetaling direkte til lønmodtagerne, da det for medlemmer på DAS i mange tilfælde ville medføre topbeskatning af udbetalingen (i modsætning til fx skibsassistenterne, hvis lønninger typisk ikke når topskatteniveau)


 

02. juni 2021

Udbetalingsprocessen i efteråret 2020 – som udelukkende foregik på baggrund af dokumentation fra de enkelte ansøgere, fordi der på dette tidspunkt ikke var sket indberetning fra rederierne – blev mere besværlig end forudset, da Fonden ikke var tilstrækkeligt gearet til at håndtere DIS-lønninger. 

Efterfølgende har det desværre vist sig, at også processen med at få registreret indefrossen ferie hos Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler i nogle tilfælde har været meget langstrakt. Rederierne har for længst sendt deres indberetninger, men pga. forskellige tekniske udfordringer – bl.a. it-systemer, der ikke kan ”tale” ordentligt sammen – har nogle søfarende oplevet, at deres tilgodehavende feriemidler stadig ikke er registreret, og at de derfor på papiret skylder Fonden penge (svarende til den udbetaling, der blev foretaget i efteråret 2020). Saldoen bliver dog positiv, så snart Fonden har foretaget den afsluttende indberetning af feriemidler. Saldoen kan tjekkes via dette link. 

Fristen for at søge om udbetaling udløber formelt set den 31. maj 2021, men hvis der på dette tidspunkt ikke er sket registrering af feriemidlerne, vil fristen blive forlænget på individuel basis, fordi det skyldes Fondens forhold, at indberetningen – og dermed ansøgningen – ikke er sket i tide. Alle vil modtage et brev om godkendelse af beløbet, når indberetningen finder sted, også hvis det sker efter 31. maj, så man bliver altså adviseret om, at saldoen er blevet positiv. 

Brug den rigtige indgang til ansøgning!

Vær opmærksom på, at hvis man bruger selvbetjeningsløsningen hos Fonden, er det vigtigt at vælge den rigtige indgang til ansøgningen af hensyn til den skattemæssige behandling. Ved udbetaling af feriemidler optjent under DIS (uden samtidig DAS-optjening) skal man logge på med ”særlige skatteforhold” og kan derefter angive, at pengene er optjent under DIS. Alternativet er ansøgning som almindelig lønmodtager med skattepligt. 

Hvis de indefrosne feriemidler er optjent under en kombination af DIS og DAS, kan man enten vælge ansøgning som lønmodtager (og vil så blive beskattet af hele beløbet) eller med ”særlige skatteforhold” (hvilket umiddelbart vil betyde, at man ikke bliver beskattet, heller ikke af DAS-optjeningen). Skats anbefaling er, at man i så fald vælger ansøgning som lønmodtager.

Mulighed for ansøgning ”ad bagdøren”

For dem, der gerne vil være helt sikre på at have anmodet om udbetaling inden for fristen, er det muligt at sende en ansøgning via den nedenfor beskrevne procedure senest mandag (31. maj). Dette er særligt relevant, hvis feriemidlerne er optjent under DIS, for hvis man søger om udbetaling via den normale adgang, før saldoen er positiv, får man ikke mulighed for at oplyse, at man har ”særlige skatteforhold” (i dette tilfælde DIS), og så bliver man beskattet af beløbet. Det samme sker, hvis saldoen er positiv, og man ved en fejl søger om udbetaling som almindelig lønmodtager.

Den særlige fremgangsmåde virker ved at bruge blanketten for ansøgere uden NemID, hvor man har mulighed for at give de relevante oplysninger uden at skulle gå via links, der har uhensigtsmæssige konsekvenser.

Proceduren er fra vores kontaktperson i Fonden beskrevet som følger:

Løsningen for de af jeres medlemmer der er nervøse for at fristen udløber inden de evt. manglende indberetninger dukker op, er at udfylde og indsende blanketten der ligger på Borger.dk/feriemidler inden fristen udløber (link til blanketten er indsat længere nede). På blanketten afkrydser de i ’Særlige skatteforhold’, udfylder DIS-delen på side 2, og indsender den dokumentation de ikke tidligere har indsendt – det vil de alligevel skulle indsende, så der sparer de en postgang.

Ved at gøre det på denne måde har de søgt inden for fristen, og som DIS – så de undgår ”skattehammeren”. Det er muligt at de modtager et afslagsbrev, hvis kundeservice behandler blanketten inden de sidste indberetninger er modtaget, men når det sker vil feriemidlerne komme til udbetaling automatisk.

Blanketten ligger her på borger.dk og den kan udfyldes, scannes og indsendes via Digital Post. Det er ikke den lækre løsning vi havde håbet alle kunne bruge, men den virker.

Dokumentation for DIS-optjening

Den procedure, der skal bruges for søfarende under DIS, involverer – ligesom ved første ansøgning – fremsendelse af dokumentation for DIS-optjening. For dem, der også har søgt om udbetaling i efteråret, har Fonden allerede modtaget kontrakt og lønsedler for de første 7 måneder af overgangsperioden, dvs. at der i denne omgang kun mangler lønsedler for de sidste 5 måneder (april-august 2020). Hvis den aktuelle ansøgning også er den første, skal der indsendes kontrakt og lønsedler for hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis man vælger ikke at sende en ansøgning via den særlige procedure, men venter og bruger selvbetjeningsløsningen, når der faktisk er sket indberetning af feriemidlerne, vil man på dette stadium blive bedt om at sende den samme dokumentation.

Hvis man ender med at få en forkert – eller ikke 100 % korrekt – beskatning af sin indefrosne ferie, kan man efterfølgende kontakte Skat og bede om en genberegning af skatten. Fonden kan ikke selv ændre på beskatningen af allerede udbetalte feriemidler – de har skullet følge Skats regler i forbindelse med udbetalingen og har ikke nogen myndighed til at tage beslutninger om beskatningen.