Overenskomst med DanPilot opsagt til genforhandling og fornyelse

Overenskomst med DanPilot opsagt til genforhandling og fornyelse

Det samme gælder for lokalaftalerne

21. juni 2021

Lederne Søfart har i dag pr. 30. juni 2021 opsagt den gældende overenskomst mellem Søfartens Ledere, (nu Lederne Søfart) /Danske Lodser, og DanPilot med det aftalte varsel på tre måneder til genforhandling og fornyelse.

Ligeledes blev lokalaftalerne også opsagt til genforhandling og fornyelse med 3 måneders varsel pr. 30. juni 2021.

DanPilot har bekræftet opsigelsen og tilkendegivet over for Lederne Søfart og medarbejderne, at de imødeser et godt og konstruktivt forhandlingsforløb med henblik på fornyelse og genforhandling af overenskomsten.

Overenskomsten 2018 blev af det dengang Søfartens Ledere opsagt til bortfald. Dette betyder at enhver anden faglig organisation kan gøre krav på overenskomsten. DPS overenskomsten blev af den forhenværende bestyrelse i Danske Lodser ligeledes opsagt til bortfald. Lederne Søfart har sammen med DanPilot aftalt at fastholde og udvikle det gode samarbejde, der er opbygget gennem de seneste mange måneder, så parterne med overenskomstfornyelsen kan sikre lodserne hos DanPilot bedre arbejdsvilkår. Samarbejdet med lodserierne er i dag mærkbart ændret, så Lederne Søfart sammen med arbejdsgiverne kan hjælpe dem med at hjælpe jer i de daglige udfordringer, I møder på jeres vej.

Det ligger Lederne Søfart meget på sinde, at der bliver taget hånd om det ”hele menneske”, så Danmarks lodser har et holdbart arbejdsliv med tryghed og trivsel. Hvor der er bedre sammenhæng mellem hjemmet og arbejdslivet.