Omstrukturering af Lederne Søfart

Mere politisk indflydelse, flere faglige fællesskaber for medlemmerne og fokus på rådgivning på højeste niveau. Bestyrelsen i Lederne Søfart er i gang med en omstrukturering af foreningen.

30. juni 2021

Jens

Som led i koordineret omstrukturering af Lederne Søfart, der er planlagt af bestyrelsen, er der de seneste måneder blevet sagt farvel til en række medarbejdere i Lederne Søfarts sekretariat.

”Det er vigtigt at understrege, at Lederne Søfart – trods udskiftningerne på bemandingssiden – er i fuld vigør, og ændringerne er planlagt, så de vil føre til mere politisk indflydelse, flere tilbud og endnu bedre service over for medlemmerne,” lyder det fra næstformand, Jens Marquard Sørensen:

”Det betyder, at der i den kommende tid skal rekrutteres nye medarbejdere, som blandt andet skal sikre, at Lederne Søfart får mere politisk indflydelse – både nationalt og internationalt – og får etableret flere faglige fællesskaber for medlemmerne.

Som medlem kommer du ikke til at mærke ændringerne hos Lederne Søfart på nogen negativ måde – tværtimod. Der er tale om en langsigtet strategi og omstrukturering, som blev vedtaget i maj i år, og som er nøje koordineret af bestyrelsen. Vi fortsætter under en ny og mere samtidsrelevant profil end hidtil takket være den store omstrukturering.

Vores sagsbehandlere, der tager sig af medlemmernes enkeltsager – og som også forhandler overenskomster, sidder fortsat klar, og er de samme som før. Som noget nyt har vi ansat en faglig organisator, som skal organisere vores faglige fællesskab og hjælpe vores medlemmer med deres projektor, understreger næstformanden:

”Når det nye hold af håndplukkede medarbejdere er på plads, vil vi introducere medlemmerne for dem. Vores mål er at betjene medlemmerne topprofessionelt og bane vej for et stærkt maritimt fællesskab,” siger Jens Marquard Sørensen, der frem til midten af december det daglige ledelsesansvar i Lederne Søfart, mens formanden for Lederne Søfart, Niels Bergkvist Hansen, er ude at sejle.

Nye mærkesager

Lederne Søfart skal fremadrettet arbejde på endnu mere politisk indflydelse, og derfor bliver én af de nye medarbejdere i sekretariatet en politisk konsulent.

Målet er at styrke Lederne Søfarts indsats i relevante nationale og internationale råd, nævn og organisationer, og det skal blandt andet ske ud fra de 10 nye mærkesager, som bestyrelsen har vedtaget.

De nye mærkesager spænder fra sikring af unges sejltid over mere fokus på lederuddannelse af officerer og øget sikkerhed i kampen mod pirater til mere fokus på arbejdsmiljø for blandt andet at undgå kønsdiskrimination.

Som Jens Marquard Sørensen udtrykker det: ”Vi kommer 360 grader rundt om medlemmernes arbejdsliv med de nye mærkesager i stedet for entydigt at kritisere skatteforhold.”

Medlemmerne med

”Politik er ikke en tilskuersport – det er en deltagersport. Derfor er det vigtigt, at vores politiske arbejde og fastlæggelsen af vores mærkesager sker i dialog med vores medlemmer. De 10 områder, som lige nu udgør Lederne Søfarts mærkesager, skal netop betragtes som vores mærkesager nu og her. De kan løbende ændre sig og blive udskiftet eller suppleret med andre mærkesager i takt med, at faget, samfundet og hele verden forandrer sig. Og håbet er, at det sker i en dynamisk og demokratisk proces med medlemmerne,” siger Jens Marquard Sørensen.

Stolen skifter

Når formand Niels Bergkvist Hansen vender tilbage til Danmark i december, overtager han sekretariatslederrollen fra Jens Marquard Sørensen, og der bliver ikke nødvendigvis ansat en ny direktør efter Sune Blinkenberg.

”Det med at have én mand på broen, der bestemmer det hele og har hele ansvaret for så mange forskellige aktiviteter, er for tung en krone at bære, derfor ændrer vi på den ledelsesrolle, en ny direktør skal have.

Jeg fungerer foreløbig som en sekretariatsleder med dygtige medarbejdere som bærende kræfter, og samme struktur fortsætter vi med, når Niels Bergkvist kommer hjem.

Til generalforsamlingen i 2022 vil vi have et udspil klar til den fremtidige ledelse af og struktur i foreningen – indtil da kan vi jo kun ændre vores organisation inden for de eksisterende vedtægter,” pointerer Jens Marquard Sørensen.

Han tilføjer, at han ser frem til at præsentere et sådant udspil for medlemmerne og få deres input dertil.


Blå bog

  • Jens Marquard Sørensen trådte ind i bestyrelsen i Lederne Søfart for kun et halvt år siden
  • Uddannet i statskundskab. Jobs i Søfartsstyrelsen, på Christiansborg og i private konsulenthuse, hvor han blandt andet arbejdede med bekæmpelse af pirater og korruption i søfarten.
  • 2018: Uddannet navigatør.
  • Ved siden af næstformandsposten og den midlertidige post som sekretariatsleder i Lederne Søfart er Jens Marquard Sørensen selvstændig ledelsesrådgiver, hvor han blandt andet underviser i krisehåndtering.