Ny strategi for Lederne Søfart

Så er kursen sat for vores forening - den kurs, der skal lede os hen til 2025

02. juni 2021

Vi er nået langt i vores samarbejde og vores administrationsaftale med Lederne. Derfor har det også været muligt at lægge en ny strategi for foreningen, som vi gerne vil fortælle om her.

For i samarbejde med direktør Sune Blinkenberg har formandskab og bestyrelse nu udarbejdet en strategi for vores forening, der skal udstikke kursen frem til 2025.
 
Dette er sket lige efter bestyrelsens konstituering i april, efter den ekstraordinære generalforsamling. For at vi i foreningen i større grad kan imødekomme medlemmernes behov og efterspørgsel, er planen, at bestyrelsen og sekretariatet skal øge deres fokus på tre overordnede områder:
 
  • Fagligt fællesskab
  • Politisk indflydelse
  • Mere kommunikation

Omstrukturering
Den nye strategi har også medført en omstrukturering hos Lederne Søfart.
Sammen med sagsbehandlingen vil vores juridiske sagsbehandlingsteam nu også arbejde med overenskomster. Vi slipper ikke tøjlerne, men på denne måde sikrer vi sammenhængskraften mellem vores overenskomster og sagsbehandling, samt kontinuiteten og kvaliteten af vores aftaler, da de fremadrettet ikke vil være afhængige af enkeltpersoner, men af vidensdelingen blandet et team af ”overenskomstsnedkere”. Dermed er der heller ingen, der står uden faglig hjælp under ferie og sygdom i sekretariatet.
 
Til den daglige, arbejdsretlige rådgivning sidder der tre jurister med maritim baggrund, men vi kan trække på hele organisationen, såsom folk med forstand på karriererådgivning, Kompetencecentret eller A-kassen, hvis der opstår problemer. Og der er indtil videre løst over 1000 sager om året.
 
Alt i regi af Lederne Søfart
Det er vigtigt for os at pointere, at alle overenskomster og aftaler fortsat blive forhandlet af Lederne Søfart, baseret på medlemmernes input til kravslister samt den fortsatte udvikling af erhvervet – samt, at alle aftaler fortsat bliver sat til afstemning som tidligere.
 
Med denne nye strategi glæder vi os til at kunne invitere vores medlemmer til mange flere faglige sammenkomster og lancering af en række maritime netværk, og Lederne Søfart vil igen blande sig i den politiske debat.