Næstformand Jens Sørensen fejlciteret på p4

Lederne Søfarts næstformand, Jens M. Sørensen, blev den 22. december interviewet til P4 morgen klokken 08.15. Her blev han fejlciteret, så det fremgår, at han mener, at kvinder til søs må finde sig i chikane – som en form for erhvervsrisiko. Det er naturligvis et fejlcitat.

23. december 2021

P4 erkender fejlcitering
Jens Sørensen ringede omgående til DR og bad dem om at korrigere til det, han rent faktisk sagde i interviewet. P4 erkendte, at han var fejlciteret, og udsendte omgående en præcisering live i radioen. Hvor selve interviewet med Jens Sørensen blev (ordret) sendt i radioen. I den forbindelse sagde værten: ”Budskabet er, at det (diskrimination) skal laves om hurtigst muligt, men det kommer ikke til at ske lige med det samme, og derfor bliver man nødt til at gøre nogle forberedelser…” – og det fremgik, at indslaget ’lige strammede skruen lidt rigeligt”.

28% oplever diskrimination
Udsendelsen handlede om, at der på Danske Rederiers initiativ er lavet en undersøgelse vedr. diskrimination i de maritime fag, hvor 28 % af kvinderne de maritime fag svarer, at de har været udsat for en form for diskrimination.

Hvad kan fagforeningen hjælpe med?
I den forbindelse blev Jens Sørensen spurgt om, hvad en fagforening kan hjælpe med, hvis man bliver udsat for diskrimination? Det var til det spørgsmål og i den kontekst, at Jens Sørensen svarede med en anbefaling om, at kvinder til søs melder sig ind i en fagforening. Jens blev spurgt ordret: ”Hvad kan man bruge en fagforening til, hvis man bliver udsat for chikane?” Jens svarer: ”Det bør være sådan, at rederier og branchen i det hele taget gør noget ved det her. Men vi ved også som søfolk, at hvis der er nogle systemer, der ikke fungerer, så skal vi også passe på os selv. Det er det, jeg siger: Jeg synes det er vigtigt, at de kvinder, der er til søs, at de har afgjort disse ting med sig selv, og at de har meldt sig ind i en fagforening eller en anden form for organisation, der kan hjælpe og støtte, hvis de bliver udsat for disse ting. Både for dem, der er i land og dem, der er til søs. Fordi det her får vi ikke lavet om foreløbigt.”

Mærkesag
Ud over udsendelsen i DR, har Jens Sørensen i den seneste tid været i flere andre medier – blandt andet Berlingske Tidende, hvor han har udtalt sig om, at Lederne Søfart igennem mange år har arbejdet på, at erhvervet går sammen om at få gennemført en tilbundsgående undersøgelse af diskrimination til søs – da det er afgørende at kende til problemets omfang, for at kunne gøre noget effektivt ved det. Sagen handler jo også om retssikkerheden for mænd. Arbejdet imod alle former for diskrimination er en af Lederne Søfarts mærkesager, som Jens Sørensen flere gange har haft oppe blandt andet i DIS-Kontaktudvalget og andre steder.