Mobning chikane og krænkelser - måske også til søs?

Alle mennesker bør kunne gå på arbejde uden at opleve krænkende adfærd. Også søfarende. Chikane og mobning i enhver form bør ikke tolereres på nogen arbejdspladser, lyder det i en vejledning fra Sea Health & Welfare.

Vi har plukket i vejledningen:

06. januar 2021

Chikane og mobning på skibet er et fælles ansvar. Skibsledelsen har et stort ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle på skibet. Skab det rette klima. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Chikane og mobning er nemlig ubehagelig og ødelæggende adfærd for alle om bord. Hvad kan skibsledelsen gøre for at forhindre den slags adfærd?

Forslag:

  • God ledelse har forståelse for, at folk fra forskellige kulturer og baggrunde har forskellige måder at håndtere chikane og mobning på, og personer i ledende stillinger skal være opmærksomme på medarbejdere, der eksempelvis er mindre tilbøjelige til at sige deres mening.
  • Folk oplever ofte at blive udsat for chikane eller mobning, fordi de skiller sig ud fra mængden. Er der nogen ansatte, der passer på denne profil – eksempelvis en ene kvinde om bord eller en person med minoritetsbaggrund?
  • Er der uerfarne ansatte, der mangler støtte?
  • Er officererne uddannet til at arbejde med en mangfoldig besætning?

Tidlige varsler

Vær opmærksom på tidlige advarsler. Er de personer, der er ansvarlige for håndtering af disse situationer, tydelige omkring, hvad man skal kigge efter?

Dels er det et spørgsmål om at være bevidst om de uformelle tegn på dårlig trivsel, eksempelvis personer, som trækker sig fra sociale arrangementer eller ikke vil tale med andre. Derudover ses det typisk, at personer, der bliver chikaneret eller mobbet, yder en ringere arbejdsindsats.

Der er en åbenbar risiko for, at dette kan tolkes som et disciplinært problem, især hvis den person, der chikanerer eller mobber, er i en position, hvor han eller hun kan understøtte en sådan fortolkning.

Det er meget vigtigt, at alle undersøgelser af en dårlig arbejdsindsats hører begge sider af historien og finder frem til de grundlæggende årsager.

Plakat og dialogspil fra SHW

Forpligtet til at handle

Personer, der bliver chikaneret eller mobbet, føler sig ofte isolerede, magtesløse og tror ikke på, at en indberetning kan føre til noget. De har tendens til at identificere mobberen med rederiet og tror, at en klage blot gør ondt værre.

Hvis den ansvarlige person for indberetninger finder frem til, at der foregår chikane eller mobning, er det derfor vigtigt, at personen ved præcis, hvad der skal gøres, og er forpligtet til at handle.

Ulige arbejdsfordeling

Ulige fordeling af arbejde er et meget almindeligt symptom på chikane og mobning. Nogle får langt flere urimelige opgaver end andre eller rutineprægede opgaver, der ligger under deres faglige niveau, eller de nægtes adgang til spændende opgaver, der kan hjælpe dem med at udvikle sig og fremme deres karriere, eller de får flere opgaver, end de kan klare.

  • Er der klare definitioner på roller og ansvar på skibet?
  • Er der tydelige arbejdsgange, og bliver de fulgt?
  • Er der fair og gennemsigtige systemer til fordeling af opgaverne?

BOKS:

Oplever du krænkende adfærd?

Oplever du andre kollegaer blive chikaneret eller mobbet?

Er du ikke helt sikker på, om der er tale om krænkende adfærd?

Nogle gange kan det være svært at finde ud af, om der er tale om chikane og mobning. Det kan også være svært at gennemskue konsekvenserne, hvis man søger hjælp.

Chikane og mobning på arbejdspladsen er et fælles ansvar. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress og frustration danner grundlaget for chikane eller mobning.

Hvis du oplever, at en kollega chikaneres eller mobbes på skibet, bør du som en god kollega være med til at sætte en stopper for den krænkende adfærd så hurtigt som muligt.

Faktaboks:

Oplever du krænkende adfærd?

Oplever du andre kollegaer blive chikaneret eller mobbet?

Er du ikke helt sikker på, om der er tale om krænkende adfærd?

Nogle gange kan det være svært at finde ud af, om der er tale om chikane og mobning. Det kan også være svært at gennemskue konsekvenserne, hvis man søger hjælp.

Chikane og mobning på arbejdspladsen er et fælles ansvar. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress og frustration danner grundlaget for chikane eller mobning.

Hvis du oplever, at en kollega chikaneres eller mobbes på skibet, bør du som en god kollega være med til at sætte en stopper for den krænkende adfærd så hurtigt som muligt.