Maersk Training i Rantzausminde Vi skal ikke tilbage til normalen

Maersk Training i Rantzausminde: Vi skal ikke tilbage til normalen

[Da covid-19 ramte og med næsten øjeblikkelig virkning lukkede vores virksomhed ned, opstod en unik mulighed for at accelerere vores udvikling

15. januar 2021

Af Søren Stidsholt Nielsen, journalist på FAA og Thomas Hagelund Helsgaun, managing director, Maersk Training.

RANTZAUSMINDE: Årstallet er skiftet, og det er rimeligt at sige, at 2020 har sat os alle på prøve og skubbet os til uventede grænser. Men mens COVID-19 pandemien har ændret vores arbejds- og levevilkår, har den også skabt en unik mulighed for at udvikle, digitalisere og optimere vores virksomheder og været med til at løfte os flere år ind i fremtiden.

DERUDOVER har krisen været en stærk reminder om vigtigheden af vores kollegaer i ”frontlinjen”, der gennem flid, tillid, samarbejde og engagement har fundet kreative løsninger og sikret virksomhedens fortsatte drift og værdiskabelse, og jeg mener, at vi kan være stolte af alt det, vi har opnået i 2020.

UDVIKLING eller afvikling? Efter en turn-around i 2019 samt et stærkt resultat i januar og februar 2020 var covid-19 en hård opbremsning i Maersk Trainings vækstrejse. Rejserestriktioner og forsamlingsforbud umuliggjorde pludselig vores traditionelle forretning, og en ny og hurtig udvikling var derfor nødvendig.

SOM MEDARBEJDER, ledelseskonsulent eller virksomhedsleder har jeg hundredvis af gange ønsket mig, at sætte en virksomhed på ”pause” for derigennem at optimere og udvikle produkter, systemer og arbejdsgange. Men dette har ikke engang været en teoretisk mulighed, da forandringsprojekter balancerer og navigerer i det evige krydspres mellem drift og udvikling.

SÅ DA covid-19 ramte og med næsten øjeblikkelig virkning lukkede vores virksomhed ned, opstod en unik mulighed for at accelerere vores udvikling og digitalisering og dermed at bevæge os hurtigere end planlagt fra et skandinavisk marked med fysiske leverancer til et globalt potentiale med cloud-baserede simulatorer, VR-løsninger, online ledelse, coaching og digitale læringsforløb.

Derfor blev 2020 også året, hvor vi slankede vores ledelses- og stabsfunktioner, men samtidig styrkede vores værditilbud.

REJSEN HAR ikke været nem, og 2020 har sat mange af os på prøve. Nøglen til succes har ligget hos vores kolleger i frontlinjen - ikke at undervurdere stabsfunktionernes vigtighed - men frontlinjemedarbejdernes evne til hver dag at holde vores forretning i gang og gennem kontinuerlig kommunikation med kunder og leverandører komme med innovative løsningsforslag, der sikrede ikke blot virksomhedens overlevelse men også den langsigtede transformation og værdiskabelse.

DERFOR BLEV 2020 også året, hvor vi slankede vores ledelses- og stabsfunktioner men samtidig styrkede vores værditilbud og bød endnu flere frontlinjekolleger velkommen til Maersk Training.

FORVENTNINGER til 2021: Det ser ud til, at vi går lysere tider i møde og vaccinen bliver nu givet til flere og flere. Men for os handler 2021 ikke om at komme tilbage til ”normalen” med fysiske forsamlinger, stor rejseaktivitet og et meget lokalt marked. 2021 handler for os om at fastholde den udvikling, vi har igangsat og udforske de muligheder den digitale trend har skabt, hvor digitalisering og globalisering har styrket vores diversitet gennem flere internationale kolleger for derigennem at skabe den næste normal.

VI HAR derfor gode forventninger til 2021 både på aktivitet og nøgletal, mens vores produktmix og leverancemodel er markant anderledes, end det vi har set de tidligere år.

Foto: Maersk Training pressefoto